Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Studieboliger på Færøerne

Studentbostad på Färöarna

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Det færøske uddannelsessystem

Det färöiska utbildningssystemet

Uddannelsesstøtte på Færøerne

Studiestöd på Färöarna

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sjukförsäkring under studievistelse på Färöarna

Studiestøtte til færøske studerende i udlandet

Studiestöd till färöiska studenter utomlands

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.