Gymnasieutbildning

Här hittar du information om ungdomsutbildning och hur du kan bli antagen.

Studieboliger på Færøerne

Studentbostad på Färöarna

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Det færøske uddannelsessystem

Det färöiska utbildningssystemet

Uddannelsesstøtte på Færøerne

Studiestöd på Färöarna

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sjukförsäkring under studievistelse på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.