Graviditet och förlossning

Här hittar du information om undersökningar under graviditeten och rätten att utnyttja vårdssystemet i samband med graviditet och förlossning.

Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Rätt till hälso- och sjukvård på Färöarna

Færøske barselsdagpenge

Färöisk föräldrapenning

Graviditet og fødsel på Færøerne

Graviditet och förlossning på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.