Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Fagforeninger på Færøerne

Fackföreningar på Färöarna

Jobsøgning på Færøerne

Sök jobb på Färöarna

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning

Färöisk arbetslöshetsersättning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.