Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Fagforeninger på Færøerne

Fackföreningar på Färöarna

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning

Färöiska regler för arbetslöshetsförsäkring och arbetsförmedling

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.