Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbete utomlands och bosatt på Färöarna

Fagforeninger på Færøerne

Fackföreningar på Färöarna

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning

Färöiska regler för arbetslöshetsförsäkring och arbetsförmedling

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

Sök jobb på Färöarna

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Færøske sygedagpenge

Färöisk sjukpenning

Rehabilitering på Färöarna

Här kan du läsa om rehabiliteringsmöjligheter på Färöarna.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.