Bedrift

Her finner du informasjon om å etablere bedrift og drive næringsvirksomhet.

Dialog post-its brainstorm

Virksomhet på Færøyene

Jobsøgning på Færøerne

Å søke jobb på Færøyene

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Skat på Færøerne

Skatt på Færøyene

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.