Bedrift

Her finner du informasjon om å etablere bedrift og drive næringsvirksomhet.

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

Å søke jobb på Færøyene

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Skat på Færøerne

Skatt på Færøyene

Dialog post-its brainstorm

Virksomhet på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.