Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Personnummer  på Færøerne (P-tal)

Personnummer (p-tal) på Färöarna

Flytte fra Færøerne til udlandet

Flytta från Färöarna till utlandet

Sprogkurser for tilflyttere til Færøerne

Språkkurser för nyanlända till Färöarna

Rejse med kæledyr til og fra Færøerne

Resa med husdjur till och från Färöarna

Toldregler på Færøerne

Tullregler på Färöarna

Bil på Færøerne

Bil på Färöarna

Folkeregistrering på Færøerne

Folkbokföring på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.