Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Færøske sygedagpenge

Färöisk sjukpenning

Rehabilitering

Rehabilitering på Färöarna

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbete utomlands och bosatt på Färöarna

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Rätt till hälso- och sjukvård på Färöarna

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sjukförsäkring under studievistelse på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.