Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbete utomlands och bosatt på Färöarna

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sjukförsäkring under studievistelse på Färöarna

Færøske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Färöiska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Rehabilitering

Rehabilitering på Färöarna

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning

Färöisk arbetslöshetsersättning

Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Rätt till hälso- och sjukvård på Färöarna

Det færøske pensionssystem

Det färöiska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.