Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Færøske sygedagpenge

Färöisk sjukpenning

Rehabilitering

Rehabilitering på Färöarna

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbete utomlands och bosatt på Färöarna

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning

Färöisk arbetslöshetsersättning

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Rätt till hälso- och sjukvård på Färöarna

Færøsk førtidspension

Färöisk förtidspension

Færøsk alderspension

Färöisk ålderspension

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.