Tull och skatt

Här hittar du information om tull- och skatteregler.

Rejse med kæledyr til og fra Færøerne

Resa med husdjur till och från Färöarna

Skat på Færøerne

Skatt på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.