Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Færøsk førtidspension

Färöisk förtidspension

Færøsk alderspension

Färöisk ålderspension

Det færøske pensionssystem

Det färöiska pensionssystemet

Færøske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Färöiska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.