Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbete utomlands och bosatt på Färöarna

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Rätt till hälso- och sjukvård på Färöarna

Bankkonto på Færøerne

Bankkonto på Färöarna

Flytte fra Færøerne til udlandet

Flytta från Färöarna till utlandet

Sprogkurser for tilflyttere til Færøerne

Språkkurser för nyanlända till Färöarna

Toldregler på Færøerne

Tullregler på Färöarna

Bil på Færøerne

Bil på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.