Guide: arbeta på Island

Mænd der arbejder i Danmark
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Här kan du läsa om det viktigaste att tänka på när man flyttar till Island för att börja på ett nytt jobb eller för att söka arbete.

Arbets- och uppehållstillstånd

Medborgare i de nordiska länderna behöver varken arbets- eller uppehållstillstånd för att kunna bo eller arbeta i Norden. Det är däremot viktigt att följa de regler som gäller för folkbokföring i respektive land. Närmare information finns på Info Nordens webbsidor. 

Söka jobb

Arbetslösa från de nordiska länderna som kommer till Island för att söka arbete måste skaffa sig ett isländskt personnummer (’kennitala’) hos folkbokföringen Þjóðskrá Íslands för att kunna skriva in sig som arbetssökande på ett av den statliga arbetsförmedlingen Vinnumálastofnuns kontor. Kontaktinformation för arbetsförmedlingskontoren finns på Vinnumálastofnuns webbplats.

Mer information om jobbsökning på Island finns på Info Nordens webbsidor. 

Ta med sig arbetslöshetsersättning till Island

Alla de nordiska länderna omfattas av EES-avtalet, vilket betyder att man kan åka till ett annat nordiskt land för att söka arbete i upp till tre månader med bibehållen rätt till arbetslöshetsersättning från hemlandet. Mer om detta finns att läsa på Info Nordens webbsidor. 

Erkännande av utländska examensbevis

Information om detta finns på Info Nordens webbsidor. 

Skatt

Vid flyttning till Island ska du först folkbokföra dig hos folkbokföringsregistret Þjóðskrá och sedan ta kontakt med skattemyndigheten Ríkisskattstjóri. Den som är registrerad som bosatt på Island och som arbetar där ska betala skatt. På skattemyndighetens webbplats hittar du bland annat information om beskattning av lön, pension, aktier, värdepapper, förmåner och vinst vid försäljning av egendom.

Som regel betalar man skatt i det land där man arbetar och får lön. Skatt ska inte betalas på samma inkomst i två olika länder. Detta regleras genom dubbelbeskattningsavtal som har ingåtts mellan Island och de flesta EES-länder.

Sjukvårdsförsäkring

Den som flyttar till Island har ansvaret att själv anmäla flytten till sjukvårdskassan, Sjúkratryggingar Íslands. I de flesta fall börjar sjukvårdsförsäkring att gälla sex månader efter att man har blivit folkbokförd på Island.

Den som är medborgare i ett land inom EES eller i Schweiz och arbetar tillfälligt på Island som anställd hos en utländsk arbetsgivare eller som egenföretagare kan behålla sin sjukvårdsförsäkring i det tidigare bosättningslandet. För att försäkringen ska gälla på Island måste ett så kallat S1-intyg från försäkringslandet lämnas in till sjukvårdskassan. S1-intyget utfärdas på basis av ett A1-intyg som bekräftar att arbetstagaren omfattas av utgivarlandets socialförsäkring.

 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.