Guide: arbeide på Island

Mænd der arbejder i Danmark
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Her kan du lese om det viktigste du må tenke på når du flytter til Island for å begynne i ny jobb eller for å søke arbeid.

Atvinnu-og dvalarleyfi

Statsborgere i de nordiske landene trenger verken arbeids- eller oppholdstillatelse for å kunne bo og arbeide i Norden. Derimot er det viktig å følge reglene som gjelder for folkeregistrering i de ulike landene. Du finner nærmere informasjon på nettsidene til Info Norden.

Søke jobb

Arbeidsledige fra de nordiske landene som kommer til Island for å søke arbeid, må skaffe seg et islandsk personnummer («kennitala») hos folkeregisteret, Þjóðskrá Íslands, for å kunne registrere seg om arbeidssøkende på et kontorene til den statlige arbeidsformidlingen, Vinnumálastofnun. Du finner kontaktinformasjon til arbeidsformidlingskontorene på nettstedet til Vinnumálastofnun.

Du finner mer informasjon om jobbsøking på Island på nettsidene til Info Norden.

Ta med arbeidsledighetstrygd til Island

Alle de nordiske landene er omfattet av EØS-avtalen, og det betyr at du kan reise til et annet nordisk land for å søke arbeid i opptil tre måneder med opprettholdt rett til arbeidsledighetstrygd fra hjemlandet ditt. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Info Norden. 

Godkjenning av utenlandsk eksamensbevis

Informasjon om dette finnes på nettsidene til Info Norden.

Skatt

Ved flytting til Island må du først registrere deg hos folkeregistreringsregisteret, Þjóðskrá, og deretter ta kontakt med skattemyndigheten, Ríkisskattstjóri. Den som er registrert som bosatt på Island, og som arbeider der, må betale skatt. På skattemyndighetens nettsted finner du blant annet informasjon om beskatning av lønn, pensjon, aksjer, verdipapirer, fordeler og gevinst ved salg av eiendom.

Som regel betaler du skatt i det landet der du arbeider og får lønn. Du betaler ikke skatt på samme inntekt i to forskjellige land. Det reguleres med dobbeltbeskatningsavtaler som er inngått mellom Island og de fleste EØS-land.

Helseforsikring

Den som flytter til Island, har selv ansvar for å melde flytting til forsikringsordningen Sjúkratryggingar Íslands. I de fleste tilfeller begynner helseforsikringen å gjelde seks måneder etter folkeregistrering på Island.

Den som er statsborger i et land i EØS eller i Sveits, og som arbeider midlertidig på Island som ansatt hos en utenlandsk arbeidsgiver eller som selvstendig næringsdrivende, kan beholde sykeforsikringsordningen i det tidligere bosettingslandet. For at forsikringen skal gjelde på Island, må en såkalt S1-attest fra forsikringslandet leveres til helseforsikringsordningen. S1-attesten utstedes på grunnlag av en A1-attest, som bekrefter at arbeidstakeren omfattes av utgiverlandets sosialforsikring.

 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.