Guide: arbejde i Island

Mænd der arbejder i Danmark
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Her kan du læse om de ting, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man flytter til Island for at arbejde eller søge arbejde.

Arbejds- og opholdstilladelse

Nordiske statsborgere behøver hverken at have arbejds- eller opholdstilladelse for at kunne bo og arbejde i Norden. De har dog pligt til at rette sig efter reglerne i det pågældende land og optagelse i folkeregister. Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden hos Info Norden. 

Arbejdssøgning

Arbejdsløse personer fra Norden, som kommer til Island for at søge arbejde, skal skaffe sig et islandsk personnummer hos Islands Folkeregister for at kunne lade sig registrere som arbejdssøgende på den nærmeste arbejdsformidlingskontor under Arbejdsinstituttet.

Du kan sætte dig ind i forholdene omkring arbejdssøgning i Island på hjemmesiden hos Info Norden.

At tage arbejdsløshedsydelse med fra udlandet til Island

Alle de nordiske lande er medlemmer af EØS-traktaten, hvilket betyder, at en person kan tage til et andet nordisk land for at søge arbejde og samtidig bevare sin ret til arbejdsløshedsydelse fra hjemlandet. Du kan læse mere herom på hjemmesiden hos Info Norden. 

Godkendelse af udenlandske akademiske grader

Du kan sætte dig ind i forholdene på dette felt på hjemmesiden hos Info Norden.

Skat

Når man er flyttet til Island og er blevet optaget i Folkeregisteret skal man sætte sig i forbindelse med Skattedirektoratet. En person, der er registreret som bosat i Island, og som arbejder dér, skal betale skat. På Skattedirektoratets hjemmeside kan man bl.a. finde oplysninger om beskatning af løn, pension, aktier, værdipapirer, goder og salg af værdigenstande.

Hovedreglen er, at man skal betale skat i det land, hvor man arbejder og skaffer sig sin indkomst. Man skal ikke betale skat i to stater af den samme indkomst. Herom er der bestemmelser i den aftale om dobbeltbeskatning, som gælder mellem Island og de fleste EØS-lande.

Sygesikring

Enkeltpersoner, der flytter til Island, er pligtige til at melde flytningen hos Islands Sygesikring. Normalt bliver personer sygesikrede seks måneder efter at de har fået registreret bopæl i land iflg. Folkeregisteret.

Statsborgere i et EØS-land eller Schweiz, som af deres arbejdsgiver bliver sendt til Island for at arbejde midlertidigt dér, eller som er selvstændigt næringsdrivende, kan fortsat være sygeforsikrede i det land, de kommer fra. Man skal aflevere den såkaldte S1-attest fra det land, hvor man er forsikret, til Islands Sygeforsikring for at opnå sygeforsikring i Island. Basis for udstedelsen af en S1-attest er en A1-attest, som bekræfter, at den arbejdende falder ind under lovgivningen om sygesikring i udstedelseslandet.

 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.