Arbets- och uppehållstillstånd på Island

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi
Här finns information för de som vill bo och arbeta på Island under en längre tid.

Nordiska medborgare

Medborgare i de nordiska länderna behöver varken arbets- eller uppehållstillstånd för att kunna bo eller arbeta i Norden. De måste dock följa de regler som gäller för folkbokföring i respektive land. 

 

EU- och EES-medborgare

Medborgare i länder inom EES kan vistas på Island utan något särskilt tillstånd i upp till tre månader.  Om en sådan person kommer till Island för att söka jobb är det tillåtet att vistas där i upp till sex månader.  Därefter är det nödvändigt att registrera sig hos folkbokföringsregistret Þjóðskrá.

 

Medborgare från andra delar av världen

Medborgare från länder utanför EES som vill flytta till Island för att arbeta måste få arbetstillstånd. De måste också ha uppehållstillstånd för att kunna vistas lagligt på Island. Uppehållstillstånd ges på olika grunder beroende på anledningen till vistelsen.

Migrationsverket Útlendingastofnun sköter hanteringen av uppehållstillstånd och visum på Island. Ansökningar ska i huvudstadsområdet lämnas till Útlendingastofnun, men på landsbygden sköts hanteringen av dessa frågor av den lokala myndigheten sýslumaður.

Ytterligare information om uppehålls- och arbetstillstånd på Island finns hos Útlendingastofnun och Fjölmenningarsetur.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.