Auktorisation och erkännande av utländska kvalifikationer på Island

Viðurkenning á prófum á Íslandi
Ibland behöver man få sin utbildning bedömd eller sina yrkeskvalifikationer godkända i samband med arbete eller studier. Här finns information om akademisk bedömning av utbildning och bedömning av yrkeskvalifikationer.

Akademisk bedömning av utbildning

Islands nationella ENIC/NARIC-kontor arbetar med akademisk bedömning av olika utbildningar. Kontoret drivs av Islands universitet (Háskóli Íslands), men tillhandahåller tjänster till landets alla högre lärosäten.

Kontoret fattar inga slutliga beslut om hur en utbildning ska bedömas, utan erbjuder endast vägledning och rådgivning. Kontorets uppgifter består bland annat i att ge utlåtanden om bedömning av examina i enlighet med ENIC- och NARIC-nätverkens bedömningsmetoder, samt att informera privatpersoner, universitet och andra intressenter om examina, utbildningssystem och bedömningsprocesser.

Bedömning av yrkeskvalifikationer

Bedömning av yrkeskvalifikationer sker hos fackdepartementen under tillsyn av utbildningsdepartementet. På så sätt sköter till exempel hälsodepartementet godkännandet av ärenden inom vårdsektorn och industridepartementet sköter ärenden inom industrisektorn.


Branschreglerade yrken på Island

Utöver yrken som regleras i lag finns det i vissa yrken branschspecifika regler, bland annat när det gäller krav på utbildning och validering. 

Ta kontakt med Info Norden för att få mer information om branschreglerade yrken

Företag och privatpersoner i Norden ska kunna verka och arbeta i alla nordiska länder, men i vissa fall utgör lagar eller branschregler hinder för rörlighet mellan de nordiska arbetsmarknaderna.

Hinder som tillkommer på grund av branschregler kräver vanligtvis också branschspecifika lösningar. I många fall kan konsekvenserna av hindren lindras med bättre information. Detta kan ske genom branschorganisationer, fackföreningar eller informationstjänster som Info Norden.

Info Norden uppmanar branschorganisationer, fackföreningar, företag och anställda att informera om branschregler som gäller i Norden.

Om du har information om branschregler i Norden eller känner till utmaningar på detta område får du gärna kontakta Info Norden med så många detaljer som möjligt.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.