Guide: Studera på Grönland

Møde for samarbejdsministrene i Grønland, marts 2015
Fotograf
Bodil Tingsby
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du funderar på att studera på Grönland.

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du studera på Grönland på samma villkor som grönländska studenter. Du kan därför söka till en grönländsk läroanstalt, där du kan studera gratis.

Ansökan och antagning

För att bli antagen till en grönländsk läroanstalt måste du uppfylla de ämnesmässiga kraven. Observera att det kan finnas ett krav på kunskaper i grönländska. Särskilt på yrkesutbildningar sker mycket av undervisningen på grönländska.

Oavsett om du söker till en gymnasieutbildning, yrkesutbildning eller universitetsutbildning bör du kontakta läroanstalten innan du ansöker för att få rätt information.

Utbytesstudier

Grönlands universitet Ilisimatusarfik erbjuder också kurser för gäststudenter som vill studera en termin i Nuuk. Dessa kurser ges på danska, grönländska och engelska. Universitetet välkomnar gäststudenter från hela världen, men om du är nordisk medborgare kan du söka via Erasmus+ eller Nordplus och få förtur i antagningen. Kontakta studievägledaren på din institution för mer information.

Studentrum

På alla grönländska studieorter finns det studentkorridorer (kollegier). Rum i studentkorridor administreras av den enskilda läroanstalten.

I Nuuk administreras de flesta studentkorridorer av Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

När du blir antagen på en utbildning på Grönland kan du få hjälp med att ansöka om rum i studentkorridor hos skoladministrations på din läroanstalt.

Grönländskt studiestöd

För att få grönländskt studiestöd gäller särskilda villkor. Du bör vara

  • dansk medborgare
  • bosatt på Grönland
  • inskriven på en utbildning och studera aktivt.

Danska och färöiska studenter uppfyller villkoren om de är bosatta på Grönland och studerar aktivt. Om du inte uppfyller villkoren kan du ansöka om dispens om du kan visa att du har en särskild anknytning till Grönland.

I de flesta fall kan du istället få studiestöd från ditt hemland.

Studielån

Om du är student på en högre utbildning på Grönland kan du ansöka om ett studielån från självstyret som komplement till studiestödet. Det finns två typer av lån:

  • terminslån, som kan tas var sjätte månad i början av terminen
  • engångslån, som kan tas endast en gång under utbildningen.

Godkända studier

Innan du söker till en grönländsk utbildning bör du observera att vissa ämnesutbildningar på Grönland inte är godkända i övriga Norden. Det gäller främst vård- och andra yrkesutbildningar. Därför bör du ta reda på om du kan få arbete i ditt hemland direkt efter avslutad utbildning på Grönland eller om du behöver ytterligare kompetensutveckling/vidareutbildning.

Socialförsäkring

När du har flyttat till Grönland och folkbokfört dig är du socialförsäkrad på Grönland. Det innebär att du har gratis tillgång till den grönländska hälso- och sjukvården.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.