Guide: Studera på Grönland

Møde for samarbejdsministrene i Grønland, marts 2015
Photographer
Bodil Tingsby
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du funderar på att studera på Grönland.

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du studera på Grönland på samma villkor som grönländska studenter. Du kan därför söka till en grönländsk läroanstalt, där du kan studera gratis.

Ansökan och antagning

För att bli antagen till en grönländsk läroanstalt måste du uppfylla de ämnesmässiga kraven. Observera att det kan finnas ett krav på kunskaper i grönländska. Särskilt på yrkesutbildningar sker mycket av undervisningen på grönländska.

Oavsett om du söker till en gymnasieutbildning, yrkesutbildning eller universitetsutbildning bör du kontakta läroanstalten innan du ansöker för att få rätt information.

Grönländskt studiestöd

För att få grönländskt studiestöd gäller särskilda villkor. Du bör vara

  • dansk medborgare
  • bosatt på Grönland
  • inskriven på en utbildning och studera aktivt.

Danska och färöiska studenter uppfyller villkoren om de är bosatta på Grönland och studerar aktivt. Om du inte uppfyller villkoren kan du ansöka om dispens om du kan visa att du har en särskild anknytning till Grönland.

I de flesta fall kan du istället få studiestöd från ditt hemland.

Godkända studier

Innan du söker till en grönländsk utbildning bör du observera att vissa ämnesutbildningar på Grönland inte är godkända i övriga Norden. Det gäller främst vård- och andra yrkesutbildningar. Därför bör du ta reda på om du kan få arbete i ditt hemland direkt efter avslutad utbildning på Grönland eller om du behöver ytterligare kompetensutveckling/vidareutbildning.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.