Högre utbildning på Island

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi
Här kan du läsa om högre utbildning på Island.

Isländska högskolor och universitet

Den som ämnar studera på högskolenivå måste ha avlagt isländsk studentexamen eller ha genomgått en likvärdig utbildning. Universitet och högskolor får ställa särskilda antagningskrav och välja ut sina studenter med hjälp av antagningsprov eller placeringstest. Medborgare i de andra nordiska länderna har samma behörighet som isländska medborgare att söka till högre utbildning.

Island har sju universitet och ett antal regionala högskolecentra. Fem av dessa är statliga universitet. På respektive universitets eller högskolas hemsida kan du hitta information om de olika högskoleprogrammens antagningsvillkor och antagningsregler, utbildningskataloger och kursbeskrivningar, ansökningsformulär samt information om antagnings- och studieavgifter.

Vad behöver man veta innan man börjar studera vid en isländsk högskola?

Språkkunskaper

Undervisning vid isländska lärosäten föregår som regel på isländska. Både i grundutbildning och vidareutbildning finns dock kurser som utgör undantag från den regeln. Undervisning i främmande språk sker t.ex. för det mesta på respektive språk och i ett litet antal grundutbildningsprogram är undervisningen helt och hållet på engelska.

Flera universitet erbjuder enstaka kurser eller fullständiga program på engelska. De flesta universitet och många individuella program har också en internationell koordinator som har som uppgift att vara till hjälp för utländska studerande. I flertalet kurser är studiematerialet engelskspråkigt, dock används isländskt studiematerial i program som främst har inhemsk relevans, som t.ex. juridik. I vissa program används delvis studiematerial på skandinaviska språk.

Studiefinansiering

Studenter vid privata universitet betalar studieavgifter medan statliga universitet endast tar ut en anmälningsavgift.

Studielånefonden Menntasjóður námsmanna ger lån till studenter under den tid studierna varar. 

Allmän information om studier på Island

Tillträde till högskola – grundutbildning

Den som vill anmäla sig till högskola på Island ska som regel ha avlagt isländsk studentexamen eller annan slutexamen på kvalifikationsnivå 3 enligt gymnasieskolans läroplan, eller en likvärdig examen från ett annat land. Varje högskola eller universitet har egna bestämmelser om undantag från dessa regler. 

Eftersom ansökningsfristen varierar rekommenderas att ta del av information från varje högskola eller universitet för sig. 

Hur söker jag till högskola på Island?

På respektive universitets eller högskolas hemsida kan du hitta information om de olika högskoleprogrammens antagningsvillkor och antagningsregler, utbildningskataloger och kursbeskrivningar, ansökningsformulär samt information om anmälnings- och studieavgifter.

Tillträde till högskola – vidareutbildning

Alla isländska högskolor erbjuder vidareutbildning efter avklarad grundutbildning. Det finns ett stort antal program att välja mellan och det lönar sig att ingående läsa den information om program, kurser och antagningskrav som finns på högskolornas hemsidor. 

Isländska högskolors internationella samarbete

Isländska högskolor och universitet deltar aktivt i internationellt samarbete, bl.a. Erasmus och Nordplus. Information om detta hittas enklast på respektive högskolas hemsida. Varje högskola har också ett internationellt kontor som kan ge mer information. 

Högre utbildning i andra nordiska länder

Närmare information

Närmare information om högre utbildning på Island går att hitta på respektive högskolors hemsidor samt på Menntamálastofnuns hemsida. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.