Jobbsøking i Norge

Jobbsøking i Norge
Her finner du informasjon om hvordan du finner ledige stillinger i Norge.

I Norge er det vanlig å søke etter ledige stillinger på jobbsider som nav.no, i annonser i aviser, og ved å oppsøke bedrifter og organisasjoners nettsider. Det er også mulig å sende åpne jobbsøknader direkte til aktuelle arbeidsgivere, eller bli rekruttert gjennom et vikar- eller bemanningsbyrå.

Den offentlige arbeidsformidlingen i Norge ligger under Arbeids- og velferdsetaten, NAV. På deres nettsider finner du en av Norges største portaler for ledige stillinger. Der kan du gjøre spesifikke søk på yrker, arbeidsgivere, geografisk område og stillingstype (heltid, deltid, vikariat). Du kan også registrere deg som arbeidsledig, og kan få en egen side der du kan lagre stillingssøk, legge ut CVen din og få beskjed når aktuelle jobber blir lyst ut. Dersom du gjør CVen din tilgjengelig, kan arbeidsgivere ta direkte kontakt med deg.

Å søke jobb gjennom den europeiske arbeidsformidlingen EURES

Du kan starte jobbsøkingen til Norge via arbeidsformidlingen i ditt hjemland. EURES-rådgivere i hjemlandet ditt kan gi deg veiledning. I Norge er EURES en integrert tjeneste i NAV.

Søke jobb i Norge med dagpenger fra et annet nordisk land

Dersom du flytter til Norge fra et nordisk land eller et annet EU/EØS-land, kan du få dagpenger fra ditt lands trygdemyndighet i tre måneder mens du søker jobber. Det krever at du mottar dagpenger og oppfyller eventuelle andre betingelser før du flytter.

Dersom du ikke får jobb i Norge i løpet av de tre månedene, må du dra tilbake til det landet der du er arbeidsledighetsforsikret, for å beholde retten til dagpenger.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.