Den nordiska miljöstafetten

Den nordiske miljøstafet
Fotograf
kampagnefoto
Nordiska rådet hyllar miljöorganisationer och -initiativ i Norden

Nordiska rådets miljöpris delas ut varje år till en organisation, ett företag eller en person i Norden som har gjort en extraordinär insats för miljön. Som en upptakt till utdelningen av årets pris hyllar Nordiska rådet alla personer och organisationer som arbetar för en bättre miljö i Norden.

Nordisk Råd hylder miljøorganisationer og -initiativer i Norden.

Följ resan

Var med på resan när miljöpriset besöker de åtta nordiska länderna. Fram till prisutdelningen kommer miljöprisstatyetten att färdas runt hos nordiska miljöorganisationer och miljöinitiativ, som tar stafetten och oss med ut i den nordiska naturen och miljöarbetet. De nordiska länderna är en grogrund för många viktiga miljöinitiativ, och den nordiska miljöstafetten ska således både hylla projekten och visa upp arbetet som inspiration för andra nordiska länder.