19 gränshinder avskaffade

23.10.19 | Nyhet
unga kvinnor arbetar
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Fortfarande händer det att människor kommer i kläm mellan regelverken när de flyttar från ett nordiskt land till ett annat. Men de senaste 18 månaderna har det nordiska Gränshinderrådet kunnat checka av 19 hinder för den fria rörligheten som lösta.

Undersköterskor från de nordiska länderna har haft svårt att få behörighet i Danmark. Danmark har exempelvis ansett att norska hjelpeplejere behöver ytterligare utbildning och praktik för att få jobba.

  Och den som velat folkbokföra sig i Norge har först behövt bevisa att de både har jobb och bostad, ett krav som uppfattats som orimligt av människor som rest till i Norge för att jobba.  

Ny rapport

Det här är två exempel på irriterande hinder för den fria rörligheten som rapporterats in till det nordiska samarbetet -  och som nyligen blivit helt eller delvis lösta. 

Det framgår av Gränshinderrådets nya verksamhetsrapport som redovisar resultaten för perioden januari 2018 till juni 2019. 

Små steg mot stor vision

Länken mellan medborgarna och Gränshinderrådet är informationstjänsterna: Info Norden, Grensetjänsten Norge-Sverige, Øresunddirekt och Nordkalottens Gränstjänst som tar emot alla frågor och tips om gränshinder från allmänheten.

Gränshinderrådets medlemmar bearbetar ministrar, myndigheter eller branschorganisationer i de berörda länderna för att förmå dem att riva gränshindren. 

Uppdraget är att bidra till att förverkliga visionen om Norden som världens mest integrerade region.

Politisk vilja krävs 

- Gränshinderrådet pressar på, men resultatet av vårt arbete är alltid avhängigt av parlamentarikernas, ministrarnas och tjänstemännens förmåga och intresse av att ändra lagar och regler. Därför är det oerhört viktigt att vi har en stark gemensam vision: Norden ska bli världens mest integrerade region, säger Siv Friðleifsdóttir som varit ordförande i det nordiska Gränshinderrådet under 2019. 

Patientresor och barnbidrag

Bland de hinder som blivit lösta de senaste 18 månaderna finns en rätt till ersättning för patientresor för gränspendlare som bor i Finland och jobbar i Norge.  Dessutom har Finland avskaffat sin "fyramånadersregel". Människor som jobbar i Finland kan direkt få rätt till barnbidrag, sjukdagpenning och föräldrapenning. Förmånerna var tidigare kopplade till ett krav på fyra månaders bosättning i Finland. 

Gemensamma byggbestämmelser

Kommande ordföranden i Gränshinderrådet, Bertel Haarder från Danmark, hoppas på lösningar av några större, strukturella gränshinder:

-    Gränshinderrådet har speedat upp och löst fler gränshinder än förväntat. Men nu kommer vi till det svåra: Nordbor som arbetar eller investerar i ett annat nordiskt land behöver ett nordiskt personnummer och e-ID. Vi behöver gemensamma byggbestämmelser och vi behöver erkänna varandras utbildningar för att människor ska kunna söka jobb överallt, säger Bertel Haarder.   

Hinder som lyfts till regeringsnivå

Arbetet med eID, harmonisering av byggstandarder och att länderna automatiskt erkänner varandras yrkeskvalifikationer är tre större insatser för nordisk mobilitet som nyligen prioriterats politiskt av fackministerråden.