COP26: Programmet är ute

25.10.21 | Nyhet
Speaker at choosing grren
Fotograf
Juliette Rowland
Det nordiska programmet för vår paviljong i Glasgow och för Nordic COP26 Hub i Helsingfors innehåller över 100 evenemang om klimatförändringar och klimatlösningar. Temat varierar från grön energi och transport till livsmedelssystem och finansiering.

Det nordiska samarbetet har under FN:s klimatförhandlingar, COP26, satt upp två paviljonger: en i Glasgow och en i Helsingfors. Vår ambition är att visa upp Nordens viktigaste gröna lösningar på de globala klimatutmaningarna och bjuda in opinionsledare, medborgare och intressenter att delta i samtalet.

Det är viktigt att kunna välja en grön lösning. Därför har vi skapat Nordic COP26 Hub i Helsingfors för dem som inte har ackreditering till klimatförhandlingarna i Glasgow eller inte önskar flyga dit för att delta i samtalet.

Det här kan du uppleva:

  • Vi har bjudit in experter, ministrar, världsledare och allmänheten för att delta samtalet.
  • Varje dag har ett tema som täcker några av de största och mest krävande klimatutmaningarna, från att minska fossila bränslen till finansiering och naturbaserade lösningar.
  • En gång om dagen får du tillgång till förhandlingarna genom våra lunchmöten med de nordiska delegaterna.

Online-tillträde till alla evenemang i Glasgow och Helsingfors

I år behöver du ingen ackreditering för att delta i evenemangen. Det räcker med en bra internetuppkoppling. Vi direktsänder alla evenemang online i samarbete med vår mediepartner We Don’t Have Time, som är världens ledande sociala medium om klimatförändringar.

Choosing green

Norden är vårt hem. Över hela Norden, i städer och på landsbygden, strävar vi efter att leva i harmoni med naturen och skapa hållbara samhällen.

Men vi måste göra mer än så. Klimatförändringar, föroreningar och hot mot den biologiska mångfalden kräver vår uppmärksamhet och vår energi. Även den nordiska modellen står inför allt större utmaningar när demokrati, integration och inkludering utsätts för press.

Nordens mål är att vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Under mottot ”Choosing green” är vi fast beslutna att visa vad det verkligen innebär i förhållande till FN:s klimatförhandlingar.

Vare sig du befinner dig på plats i Glasgow, i Helsingfors eller hemma – delta i det nordiska samarbetet om att vidta åtgärder, minska vår klimatpåverkan och hitta lösningar på klimatförändringarna.