COP26: Programmet er i gang

25.10.21 | Nyhet
Speaker at choosing grren
Fotograf
Juliette Rowland
Med mer enn 100 arrangementer på vår Glasgow-paviljong og Nordic Cop26 Hub i Helsingfors dekker det nordiske programmet et bredt spekter av temaer innenfor klimaendringer og løsninger, fra grønn energi og transport til matsystemer og økonomi.

Under FNs klimaforhandlinger, COP26, har det nordiske samarbeidet to paviljonger: en i Glasgow og en i Helsingfors. Vår ambisjon er å vise fram alle de viktige grønne nordiske løsningene på de globale klimautfordringene, og å invitere opinionsdannere, allmennhet og aktører til å bli med i samtalen.

Men det er viktig å ha muligheten for å velge en grønn løsning. Derfor har vi laget Nordic COP26 Hub i Helsingfors for dem som ikke har akkreditering til COP26 i Glasgow, eller som ikke ønsker å reise med fly for å bli med på samtalen.

Hva du kan oppleve:

  • Vi har invitert eksperter, ministre, regjeringssjefer og allmennheten til å bli med på samtalen.
  • Hver dag er viet til et tema som dekker noen av de største og mest krevende klimautfordringene, fra redusert bruk av fossilt brennstoff til finansiering av naturbaserte løsninger.
  • En gang hver dag gir vi deg tilgang til forhandlingene med våre lunsjbriefinger med de nordiske delegatene.

Online-tilgang til alle arrangementer i Glasgow og Helsingfors

I år trenger du ikke akkreditering for å få tilgang til arrangementene. Alt du trenger er en god internettforbindelse. Vi strømmer alle arrangementene direkte i samarbeid med mediepartneren vår, verdens ledende sosiale medium for klimaendring: We Don’t Have Time.

Velge grønt

Norden er hjemmet vårt. Overalt Norden, i byer og bygder, streber vi etter å leve i harmoni med naturen og skape bærekraftige samfunn.

Men vi må gjøre mer. Klimaendringer, forurensning og trusler mot det biologiske mangfoldet krever oppmerksomhet og energi av oss. Den nordiske modellen møter også økende utfordringer etter hvert som demokrati, integrering og inkludering havner under press.

I Norden vil vi bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Under overskriften “Choosing Green” skal vi vise hva dette faktisk innebærer relatert til FNs klimaforhandlinger.

Så sett av datoene enten du kommer til å være til stede i Glasgow, i Helsingfors eller hjemme, og bli med det nordiske samarbeidet om tiltak for å redusere klimaavtrykket og finne løsninger på klimautfordringene.