De nordiske samarbeidsministrene diskuterte koronavirus

18.03.20 | Nyhet
De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde per videolänk
Fotograf
Jonas Wendel

De nordiske samarbeidsministrene holdt møte per video

De nordiske samarbeidsministrene, under ledelse av Danmarks Mogens Jensen, møttes per video på onsdag for å utveksle informasjon om arbeidet mot spredningen av koronaviruset.

En stor del av diskusjonen dreide seg om betydningen av å koordinere tiltakene for å begrense de negative konsekvensene for grensependlere og handelen mellom de nordiske landene.

Ministrene understreket også viktigheten av å fortsette arbeide i embetsmannskomiteer og ministerråd på distanse, for å komme i mål med budsjett og handlingsplaner for visjon 2030.

Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki deltok på ministermøtet. – Også i disse helt eksepsjonelle tidene, når landene på hvert sitt hold fokuserer på COVID-19, har våre nordiske beslutningstakere stor nytte av å ta del i hverandres kunnskaper og erfaringer, noe også dagens møte viste, sa Lehtomäki.

De nordiske helseministrene møtes per distanse på torsdag.