Den nordiska miljöstafetten lanseras i dag

17.09.21 | Nyhet
Den nordiske miljøstafet
Fotograf
kampagnefoto
Nordiska rådets miljöpris 2021 delas ut i november. Med anledning av det har Nordiska rådet skickat ut prisstatyetten på en nordisk miljöstafett.

Nordiska rådets miljöpris delas ut varje år till en organisation, ett företag eller en person i Norden som har gjort en extraordinär insats för miljön. Som en upptakt till utdelningen av årets pris hyllar Nordiska rådet alla personer och organisationer som arbetar för en bättre miljö i Norden.

Följ resan

Var med på resan när miljöpriset besöker de åtta nordiska länderna. Fram till prisutdelningen kommer miljöprisstatyetten att färdas runt hos nordiska miljöorganisationer och miljöinitiativ, som tar stafetten och oss med ut i den nordiska naturen och miljöarbetet. De nordiska länderna är en grogrund för många viktiga miljöinitiativ, och den nordiska miljöstafetten ska således både hylla projekten och visa upp arbetet som inspiration för andra nordiska länder.

Från fjord och fjäll till storstadens kullersten

Temat för Nordiska rådets miljöpris varierar från år till år. Arbetet för en bättre miljö kan nämligen handla om allt från avfallshantering och minskning av matsvinn till renare vatten och grönare städer. Därför kommer den nordiska miljöstafetten också att ge en unik inblick i en mängd olika initiativ och projekt, såväl till sjöss och på land som i naturen och staden.

Den nordiska miljöstafetten börjar på Grönland och färdas sedan genom alla nordiska länder. Stafetten går i mål vid Nordiska rådets prisutdelning i Köpenhamn den 2 november, där vinnaren av Nordiska rådets miljöpris 2021 utses.