Fake news och demokrati tema på Nordiska rådets temasession

27.02.20 | Nyhet
Anteckningar, pressmöte på Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Fotograf
Johannes Jansson
OBS! Temasessionen är inställd pga coronaviruset.
Hur kan vi bäst försvara vår demokrati och bekämpa desinformation och falska nyheter? Det är temat när Nordiska rådet möts till Temasession i Helsingfors den 30-31 mars. Medier är välkomna att följa sessionen.

Under de två mötesdagarna sammanträder bland annat rådets fyra utskott och presidium samt de fem partigrupperna.

På den andra mötesdagen hålls själva sessionen, ett gemensamt möte för alla Nordiska rådets 87 medlemmar. Ämnet för debatten är demokrati och falska nyheter, som också är ett av de teman som Island prioriterar under sitt presidentskap i Nordiska rådet under 2020.

I sitt presidentskapsprogram lyfter Island fram informationskaos och falska nyheter som ett hot mot tilliten i våra samhällen och mot grundläggande demokratiska värderingar.

- Att slå vakt om demokratin och att bekämpa desinformation är viktiga prioriteringar för Island under 2020. Vi vill gärna visa vad de nordiska länderna kan göra gemensamt i kampen mot falska nyheter. Kan vi till exempel bidra till att stärka de seriösa mediernas ställning och kan vi öka medvetenheten bland våra medborgare, säger Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Sessionen öppen för medier

Temasessionens debatt om demokrati och falska nyheter äger rum den 31 mars i Lilla Parlamentet klockan 10.50-11.45. Rubriken för debatten är Desinformation som ett hot mot den nordiska modellen: Hur försvarar vi demokratin och bekämpar informationskaos och falska nyheter som undergräver den?

Debatten är öppen för medier. Journalister som är intresserade av att följa debatten ska anmäla sig till Nordiska rådets kommunikationsrådgivare Matts Lindqvist på mejl matlin@norden.org eller +45 29 69 29 05, senast den 27 mars kl. 12.00 (svensk tid). Presskort/intyg är krav.

Efter debatten finns det möjlighet för en kort doorstep med Nordiska rådets president och andra politiker i rådet vid behov.

Plenum fortsätter kl. 12.45 med behandling av medlemsförslag och sessionen avslutas 14.30. Temadebatten och plenum streamas direkt på internet. Länk följer senare.

Också under den första mötesdagen, den 30 mars, håller Nordiska rådet ett gemensamt möte. Temat för mötet är den nordiska modellens globala dimension. Mötet hålls i riksdagens auditorium kl. 14.45-16.00 och är öppet för medier. Anmälan enligt ovanstående anvisningar.

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Rådet har 87 medlemmar som kommer från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.

Kontakt