Falske nyheter og demokrati tema på Nordisk råds temasesjon

27.02.20 | Nyhet
Anteckningar, pressmöte på Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Fotograf
Johannes Jansson
OBS! Temasesjonen er innstilt på grunn av koronaviruset. Hvordan kan vi best forsvare demokratiet vårt og bekjempe desinformasjon og falske nyheter? Det er temaet når Nordisk råd møtes til temasesjon i Helsingfors 30.–31. mars. Medier er velkomne til å følge sesjonen.

I løpet av to møtedager samles blant annet rådets fire utvalg og presidium samt de fem partigruppene.

På den andre møtedagen avholdes selve sesjonen, et felles møte for alle Nordisk råds 87 medlemmer. Temaet for debatten er demokrati og falske nyheter, som også er et av temaene Island prioriterer under sitt presidentskap i Nordisk råd i 2020.

I sitt presidentskapsprogram framhever Island informasjonskaos og falske nyheter som en trussel mot tilliten i samfunnene våre og mot grunnleggende demokratiske verdier.

– Å slå vakt om demokratiet og å bekjempe desinformasjon er viktige prioriteringer for Island i 2020. Vi vil gjerne vise hva de nordiske landene kan gjøre i fellesskap i kampen mot falske nyheter. Kan vi for eksempel bidra til å styrke de seriøse medienes stilling, og kan vi øke bevisstheten blant innbyggerne? sier Nordisk råds president Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Sesjonen åpen for medier

Temasesjonens debatt om demokrati og falske nyheter finner sted 31. mars i Det lille parlamentet klokka 10.50–11.45. Overskrift for debatten er Desinformasjon som en trussel mot den nordiske modellen: Hvordan forsvarer vi demokratiet og bekjemper informasjonskaos og falske nyheter som undergraver det?

Debatten er åpen for medier. Journalister som er interessert i å følge debatten, må melde seg til Nordisk råds kommunikasjonsrådgiver Matts Lindqvist på e-post matlin@norden.org eller +45 29 69 29 05, senest 27. mars kl. 12.00 (norsk tid). Pressekort/bevis er et krav.

Etter debatten er det mulighet for en kort doorstep med Nordisk råds president og andre politikere i rådet etter behov.

Plenum fortsetter kl. 12.45 med behandling av medlemsforslag, og sesjonen avsluttes 14.30. Temadebatten og plenum strømmes direkte på Internett. Lenke følger senere.

Også den første møtedagen, 30. mars, holder Nordisk råd et felles møte. Temaet for møtet er den nordiske modellens globale dimensjon. Møtet avholdes i riksdagens auditorium kl. 14.45–16.00 og er åpent for medier. Påmelding etter anvisningene over.

Nordisk råd er det offisielle organet for samarbeidet mellom de nordiske parlamentene. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.

Kontakt