Fem statsministrar lanserar initiativ för hållbar utveckling

18.04.17 | Nyhet
Erna Solberg
Photographer
Magnus Frderberg/norden.org
De fem nordiska statsministrarna lanserar initiativet Nordic Solutions to Global Challanges för att bidra till uppfyllelsen av målen för global utveckling. Norden vill dela med sig av erfarenheterna kring att investera i jämställdhet, grön omställning, hållbar matproduktion och välfärdsteknologi, och inbjuder världen till ett kunskapsutbyte.

- Norden är den mest integrerade regionen i världen. Genom decennier av nordiskt samarbete har vi utvecklat erfarenheter och lösningar som kan bidra till hållbara samhällen för framtida generationer. Statsministrarna i de nordiska länderna vill nu föra ut nordiska lösningar på globala utmaningar, säger Erna Solberg, statsminister i Norge och, under 2017, ordförande i Nordiska Ministerrådet.

Tre prioriterade områden

Som den första region i världen har Norden upphävt kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och klimatpåverkan. Norden var också en tidig pionjär på att visa sambandet mellan jämställdhet och tillväxt. Dessutom ligger Norden långt framme både när det gäller välfärdsteknologiska innovationer och forskning kring kost och hållbar matproduktion.

Inom de här tre prioriterade områdena – Nordic Green, the Nordic Gender Effect och Nordic Food and Welfare – upplever regionen ett starkt intresse från omvärlden. Och här satsar nu länderna gemensamma resurser på att möta efterfrågan på nordiska lösningar.

- De kommer att fungera som effektiva verktyg i allas vårt gemensamma arbete att nå FN:s hållbarhetmål till år 2030, säger Erna Solberg.

Pådrivande för hållbarhetsmålen

Genom initiativet vill de nordiska statsministrarna medverka till att driva på den globala dagsordning som världens ledare satte ambitiösa mål för i Parisavtalet och FN:s 2030-agenda.

Samtidigt vill de utvidga den globala affärspotentialen för nordiska företag som verkar inom branscher som välfärdsteknologi, grön energi, förnybara bränslen och hållbar stadsutveckling.

Även Norden har ett arbete att göra för att nå målen i 2030-agendan, vilket betyder att regionen inbjuder omvärlden att utbyta lösningar och erfarenheter.

Statsministrarnas initiativ kommer att förverkligas genom en rad flaggskeppsprojekt som startar våren 2017 och som bedrivs i regi av Nordiska Ministerrådet och dess institutioner.

Läs mer om projekten här: