Om den nordiska jämställdhetseffekten i arbetslivet

Fadumo Q Dayib at the launch of the Nordic prime ministers' initiative "Nordic Solutions to Global Challenges", May 2017
Fotograf
Silje Katrine Robinson/norden.org
Att uppnå jämställdhet och kunna erbjuda ett anständigt arbete åt alla är två av de mest akuta globala utmaningarna. För att övervinna dem måste vi arbeta tillsammans och dela kunskap och information – på lokal, regional och global nivå.

Den nordiska jämställdhetseffekten i arbetslivet är de nordiska statsministrarnas flaggskeppsprojekt för att främja jämställdhet som ett mål i sig och som en förutsättning för anständigt arbete och ekonomisk tillväxt.

Den finns en växande insikt globalt att för att uppnå hållbar tillväxt måste samhällena utnyttja den fulla potentialen och talangen hos hela befolkningen, både kvinnor och män. Detta styrks av det globala engagemanget för Agenda 2030 för hållbar utveckling. Flaggskeppet är fast förankrat i åtagandet som ingår i hållbarhetsmålen: ”att inte lämna någon bakom”. Projektet har också en särskild koppling till målen om jämställdhet och målen om anständigt arbete.

De nordiska länderna lovordas för att ha visat att investeringar i jämställdhet ger välbefinnande och ekonomiska vinster. Men det finns mycket kvar att göra i Norden för att överbrygga könsklyftan. I tider då vi står inför betydande bakslag globalt på jämställdhetsområdet höjer Norden sin röst i frågan – för att dela med sig av erfarenheter och främja dialog som kan påskynda framsteg, globalt och på hemmaplan. 

Den nordiska jämställdhetseffektens pelare

Ett långvarigt nordiskt engagemang för jämställdhet har gett resultat – det har gett en nordisk jämställdhetseffekt. Flaggskeppet tillmötesgår en växande internationell efterfrågan på kunskap om hur nordiska modeller har bidragit till att engagera kvinnor och män på lika villkor på arbetsmarknaden.

Flaggskeppets fyra pelare är

  • delad föräldraledighet
  • kvalitativ barnomsorg till rimlig kostnad och undervisning för yngre barn som möjliggör jämställdhet
  • flexibla arbetstider
  • ledarskaps- och organisationspraxis som möjliggör jämställdhet.

Mål

Genom utbyte och dialog med regeringar, arbetsmarknadens parter och andra aktörer syftar flaggskeppsprojektet till att främja jämställdhet som ett mål i sig och som en förutsättning för anständigt arbete och ekonomisk tillväxt. Flaggskeppet syftar särskilt till att

  • öka tillgängligheten av nordisk kunskap inom viktiga områden som kan bidra till att aktivera lösningar och framsteg i andra organisationer, institutioner, länder och regioner
  • stärka opinionsbildningen för och utbytet av nordisk politik och praxis för att främja jämställdhet genom partnerskap och deltagande på hög nivå på det internationella planet
  • öka kunskapsöverföringen från andra regioner till Norden beträffande modeller som kan leda till ytterligare framsteg när det gäller jämställdhet i hemmet.

Aktiviteter

Flaggskeppet fokuserar på aktiviteter där de nordiska länderna kan bidra till generering och spridning av kunskap samt opinionsbildning på hög nivå. I detta syfte lanseras ett kunskapsnav 2018, som innehåller nordiska erfarenheter om föräldraledighet, barnomsorg, flexibelt arbete och rättvist ledarskap samt videor och andra nätresurser. Dessutom kommer opinionsbildning och utbyte på det internationella planet att föra samman olika intressenter i paneldiskussioner och rundabordssamtal för att ta itu med politik och modeller som stärker kvinnors ekonomiska inflytande.

Samarbetspartner

Man söker nordiska och internationella partner för att ge värdefull kunskap och fungera som samarbetspartner för opinionsbildning och kunskapsspridning, inklusive regeringar, FN-organ och organisationer, regionala organ, icke-statliga organisationer och framför allt företag som fungerar som nydanare när det gäller jämställdhet i den privata sektorn. Partner på tidigare evenemang inkluderar FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, Internationella arbetsorganisationen ILO, Spotify, tankesmedjan New America, Internationella fackliga samorganisationen ITUC och Næringslivets Hovedorganisasjon NHO.

Ta kontakt – se kontaktuppgifter nedan.

Tidigare aktiviteter

"Nordic people working the balance" I denna nya videoserie av den prisbelönta fotografen Moa Karlberg möter vi åtta nordbor som berättar om sina liv och hur de upplever (o)jämställdhet i det dagliga livet.

Enskilda kortfilmer:

Enskilda kortfilmer: