Final call till Nordiska rådets miljöpris 2023

01.05.23 | Nyhet
Becca Mchaffie/Unsplash
Fotograf
Becca Mchaffie/Unsplash
Känner du en kandidat som förtjänar Nordiska rådets miljöpris? Då ska du skynda dig att nominera den. Slutdatum för att lämna in förslag är tisdag 9 maj.

Årets tema är hållbar produktion och konsumtion av textilier och priset tilldelas en nyckelaktör som främjar den systemiska förändringen av textilindustrin, textiltjänster (servicedesign) och klädkonsumtion i en globalt hållbar riktning. Temat omfattar alltså textiliers hela livstid från råvaruproduktion till design, försäljning, reparation, återanvändning och bortskaffning.

Priset vill sätta fokus på att Norden kan vara föregångare i den nödvändiga omställningen i hela textilvärdekedjan.

- Vi är i en situation där vi måste minska konsumtionen, förlänga textilernas livstid och introducera cirkulära affärsmodeller. Vi hoppas att miljöpriset kan bidra till att visa att en hållbar textilindustri är möjlig och att det redan existerar goda exempel som man kan låta sig inspireras av, säger Cilia Indahl, ordförande för bedömningskommittén för Nordiska rådets miljöpris.

Alla kan föreslå kandidater till priset

Känner du till ett företag, en organisation eller en privatperson i Norden som förtjänar årets pris? Nominera din kandidat till Nordiska rådets miljöpris senast 9 maj. Vinnaren belönas med 300 000 DKK.

Vinnaren offentliggörs 31 oktober 2023 i förbindelse med Nordiska rådets session i Norge.

Vem kan föreslås? 

Priset beviljas en nordisk näringsverksamhet, organisation eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera hänsynen till miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för natur och miljö. Den eller de som får priset ska ha ett nordiskt perspektiv och vara verksam i Norden och/eller i relation till parter utanför Norden.

Om Nordiska rådets miljöpris

Priset utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Alla kan nominera kandidater. Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön. Kandidatens initiativ ska ha ett nordiskt perspektiv.

 Pristemat stödjer följande globala mål för hållbar utveckling: SDG 12, SDG 9 och SDG 17.