Final call til Nordisk råds miljøpris 2023

01.05.23 | Nyhet
Becca Mchaffie/Unsplash
Fotograf
Becca Mchaffie/Unsplash
Kjenner du en kandidat som fortjener Nordisk råds miljøpris? Da har du snart siste mulighet – tidsfristen for å foreslå kandidater til prisen er tirsdag 9. mai.

Årets tema er bærekraftig produksjon og forbruk av tekstiler, og prisen tildeles en nøkkelaktør som fremmer den systemiske forandringen av tekstilindustrien, tekstiltjenester (servicedesign) og klesforbruk i en globalt bærekraftig retning. Temaet handler altså om hele tekstilets levetid fra råvareproduksjon til design, salg, reparasjon, gjenbruk og bortskaffelse.

Prisen skal fokusere på at Norden kan gå i bresjen for den nødvendige omstillingen i hele tekstilverdikjeden.

– Vi er i en situasjon der vi må redusere forbruket, forlenge tekstilenes levetid og introdusere sirkulære forretningsmodeller. Vi håper miljøprisen kan være med på å vise at en bærekraftig tekstilindustri er mulig, og at det allerede eksisterer gode eksempler man kan la seg inspirere av, sier Cilia Indahl, leder for bedømmingskomiteen for Nordisk råds miljøpris.

Alle kan foreslå kandidater til prisen

Kjenner du til en nordisk bedrift, organisasjon eller privatperson som fortjener årets pris? Foreslå din kandidat til Nordisk råds miljøpris senest 9. mai. Vinneren belønnes med 300.000 DKK.

Vinneren offentliggjøres 31. oktober 2023 i Oslo forbindelse med Nordisk råds sesjon i Norge.

Hvem kan foreslås?

Prisen tildeles en nordisk næringsvirksomhet, organisasjon eller person som på forbilledlig vis har klart å integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhet eller yrkesutøvelse, eller på annen måte har gjort en ekstraordinær innsats for natur og miljø. Den eller det som prisbelønnes, skal ha et nordisk perspektiv og ha sitt virke i Norden og/eller i relasjon til parter utenfor Norden.

Om Nordisk råds miljøpris

Prisen ble tildelt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Alle kan foreslå kandidater. Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Kandidatens initiativ må ha et nordisk perspektiv.

 Pristemaet støtter følgende globale mål for bærekraftig utvikling: SDG 12, SDG 9 og SDG 17.