Ukraina i fokus på Nordiska rådets temasession

03.03.22 | Nyhet
Nordiska flaggor
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Rysslands invasion av Ukraina står högst på dagordningen då Nordiska rådet samlas till sin årliga Temasession den 21-22 mars i Malmö. Vid sidan av Ukraina kommer rådet också att diskutera civilt krissamarbete och den nordiska välfärdsmodellen.

Huvuddebatten på temasessionen, den så kallade aktualitetsdebatten den 22 mars, kommer att handla om den ryska invasionen och vad Norden kan göra för att bistå Ukraina och bidra till stabilitet.

- Rysslands invasion har lett till det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa sedan Andra världskriget, och det är ett krig i Europa nära oss. Det angår oss i Norden och i Nordiska rådet i allra högsta grad. Därför är det viktigt att vi lyfter frågan också på vår Temasession och ser hur vi kan bidra till att hjälpa Ukraina på ett nordiskt plan, säger Nordiska rådets president Erkki Tuomioja.

Den ryska invasionen har mötts av starka reaktioner runtom i världen och även Nordiska rådet har reagerat med uttalanden. Samma dag som invasionen inleddes kom presidenten med ett uttalande som starkt fördömde det ryska agerandet och senare kom också Nordiska rådets presidium med ett liknande uttalande.

Inte bara Ukraina

Temasessionen, som samlar hela Nordiska rådet med 87 medlemmar, inleds den 21 mars med att rådets fem partigrupper, fyra utskott och presidiet håller möten.

På andra mötesdagen hålls plenum hela dagen. Förutom aktualitetsdebatten om Ukraina kommer medlemmarna också att diskutera uppföljningen av den så kallade Enestam-rapporten, som handlar om hur det nordiska samarbetet kan stärkas i kristider. Dessutom hålls ett sidoevent som handlar om livet i gränsregionerna efter pandemin.

Dessutom blir det debatt om den nordiska välfärdsmodellen och vilka utmaningar den står inför i framtiden, en fråga som är prioriterad i Finlands presidentskapsprogram. Finland har presidentskapet i Nordiska rådet under 2022.

På andra mötesdagen hålls också ett sidoevent som handlar om livet i gränsregionerna efter pandemin.

Också Nordiska rådets 70-årsjubileum kommer att uppmärksammas på Temasessionen.

Öppet för medier

Plenumförhandlingarna den 22 mars är öppna för medier. Journalister som är intresserade av att bevaka sessionen kan ta kontakt med Josefine Carstad, joscar@norden.org (+45 22 35 70 13) eller Matts Lindqvist, matlin@norden.org (+45 29 69 29 05).

Plenumförhandlingarna stremas direkt på nätet på Norden.org. Länk följer senare.