Ukraina i fokus på Nordisk råds temasesjon

03.03.22 | Nyhet
Nordiska flaggor
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Russlands invasjon av Ukraina står øverst på dagsordenen når Nordisk råd samles til sin årlige temasesjon 21.–22. mars i Malmö. I tillegg til Ukraina vil rådet også diskutere sivilt krisesamarbeid og den nordiske velferdsmodellen.

Hoveddebatten på temasesjonen, den såkalte aktualitetsdebatten 22. mars, vil handle om den russiske invasjonen og hva Norden kan gjøre for å bistå Ukraina og bidra til stabilitet.

– Russlands invasjon har ført til den alvorligste sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa siden andre verdenskrig, og det er en krig i Europa nær oss. Det angår oss i Norden og i Nordisk råd i aller høyeste grad. Derfor er det viktig at vi tar opp spørsmålet også på temasesjonen vår og ser hvordan vi kan bidra til å hjelpe Ukraina på et nordisk plan, sier Nordisk råds president Erkki Tuomioja.

Den russiske invasjonen har blitt møtt med sterke reaksjoner rundt i verden, og også Nordisk råd har reagert med uttalelser. Samme dag som invasjonen ble innledet, kom presidenten med en uttalelse som sterkt fordømte Russlands handlinger, og senere kom også Nordisk råds presidium med en lignende uttalelse.

Ikke bare Ukraina

Temasesjonen som samler hele Nordisk råd med 87 medlemmer, innledes mandag 21. mars med at rådets fem partigrupper, fire utvalg og presidiet holder møter.

Den andre møtedagen er det plenum hele dagen. I tillegg til aktualitetsdebatten om Ukraina kommer medlemmene også til å diskutere oppfølgingen av den såkalte Enestam-rapporten, som handler om hvordan det nordiske samarbeidet kan styrkes i krisetider. Dessuten avholdes det et sidearrangement som handler om livet i grenseregionene etter pandemien.

Det blir også debatt om den nordiske velferdsmodellen og hvilke utfordringer den står overfor i framtiden, et spørsmål som er prioritert i Finlands presidentskapsprogram. Finland har presidentskapet i Nordisk råd i 2022.

På den andre møtedagen avholdes det også et sidearrangement som handler om livet i grenseregionene etter pandemien.

Også Nordisk råds 70-årsjubileum vil få oppmerksomhet på temasesjonen.

Åpent for medier

Plenumsforhandlingene 22. mars er åpne for medier. Journalister som er interessert i å få med seg sesjonen, kan ta kontakt med Josefine Carstad, joscar@norden.org (+45 22 35 70 13) eller Matts Lindqvist, matlin@norden.org (+45 29 69 29 05).

Plenumsforhandlingene strømmes direkte på nettet på Norden.org. Lenke følger senere.