Unga ordnar toppmöte om naturkrisen

22.01.20 | Nyhet
unga håller möte på Christiansborg
Fotograf
Anna Rosenberg
Den 28-29 mars samlas natur- och klimatengagerade unga från hela Norden till toppmöte i Köpenhamn. De ska enas om krav på de kommande globala förhandlingarna om biologisk mångfald.

Krisen för naturen har seglat upp som en ny akut framtidsfråga vid sidan av klimatförändringarna.  

Väckarklockan var rapporten från FN:s forskarpanel i maj 2019 som visade att uppemot en miljon arter hotas av utrotning.

Orsakerna är mänsklig överexploatering av mark och hav, utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar.

Nordiska ungadelegation till Kina

2020 är året då världens länder samlas för att enas om nya gemensamma mål för att skydda naturen och få stopp på förlusten av arter och ekosystem.

I oktober i Kunming i Kina träffas alla de 196 länder som tidigare undertecknat de globala målen för biologisk mångfald, för att anta nya.

Med vid förhandlingsbordet sitter en delegation unga från det nordiska samarbetet.

Krav arbetas fram

De kommer att framföra krav på det nya avtalet, krav som just nu arbetas fram i en serie av ungdomskonferenser och workshops. 

I Köpenhamn den 9 januari, i Helsingfors och Torshavn den 24 januari, i Stockholm den 31 januari, i Reykjavik den 21 februari har unga arrangerat möten, med stöd från det Nordiska samarbetet.

Och den sista helgen i mars sammanstrålar unga från alla de nordiska länderna på FN-byn i Köpenhamn.

Under två dagar ska de diskutera vilka frågor som är viktigast i de kommande globala förhandlingarna, och destillera fram ett nordiskt ungabudskap.

Rika länder har stort ansvar

Tine Sille Svendsen från Den Grønne Studenterbevægelse är en av organisörerna av ungatoppmötet. 

Hon hoppas att ungatoppmötet kommer att sätta press på de nordiska ländernas regeringarna.

- Jag önskar att vi kan enas om starka och tydliga krav på de nordiska beslutsfattarna och de globala förhandlingarna. De har ett särskilt ansvar i världen, eftersom de representerar rika länder som gör ett stort avtryck på klimat och biodiversitet, säger Tine Sille Svendsen.

Unga ligger steget före

Christa Elmgren från Ungdomens nordiska råd har arrangerat en workshop i Finland om biologisk mångfald med 60 ungdomar.

-    Allt fler blir medvetna om krisen för den biologiska mångfalden, den är till och med uppe på Världsekonomiskt forum Davos. De unga ligger steget före. Det är en unik chans för oss att ordna ett toppmöte och därifrån föra fram våra budskap till de globala förhandlingarna, säger Christa Elmgren. 

Se när 100 danska unga möts i Christiansborg för att stoppa naturkrisen:

 Enligt FN:s forskarpanel hotas en miljon växt- och djurarter av utrotning. 

Under år 2020 kommer ett nytt globalt avtal för 2020–2030 tas fram inom FNs konvention om biologisk mångfald.

Det nordiska samarbetet erbjuder en möjlighet för unga att få inflytande på det globala avtalet. 

Den danska ungdomskonferensen på Christiansborg den 9 janiari 2020 är en del i den processen.