Unge ordner toppmøte om naturkrisen

22.01.20 | Nyhet
unga håller möte på Christiansborg
Fotograf
Anna Rosenberg
28.–29. mars samles natur- og klimaengasjert ungdom fra hele Norden til toppmøte i København De skal bli enige om krav til de kommende globale forhandlingene om biologisk mangfold.

Krisen for naturen har seilt opp som et nytt akutt framtidsspørsmål ved siden av klimaendringene.  

Vekkerklokka var rapporten fra FNs forskerpanel i mai 2019, som viste at bortimot en million arter er truet av utryddelse.

Grunnene er menneskelig overutnyttelse av mark og hav, utslipp av drivhusgasser og annen forurensning.

Nordisk ungdomsdelegasjon til Kina

2020 er året da verdens land samles for å bli enige om nye felles mål for å verne naturen og få slutt på tapet av arter og økosystemer.

I oktober i Kunming i Kina treffes alle de 196 landene som tidligere har undertegnet de globale målene for biologisk mangfold, for å vedta nye.

Med ved forhandlingsbordet sitter en delegasjon med unge fra det nordiske samarbeidet.

Krav utarbeides

De kommer til å legge fram krav til den nye avtalen. Disse kravene blir utarbeidet akkurat nå på en rekke ungdomskonferanser og workshopper. 

I København 9. januar, i Helsingfors og Tórshavn 24. januar, i Stockholm 31. januar og i Reykjavík 21. februar har unge arrangert møter, med støtte fra det nordiske samarbeidet.

Og den siste helgen i mars kommer unge fra alle de nordiske landene sammen i FN-byen i København.

I to dager skal de diskutere hvilke spørsmål som er viktigst i de kommende globale forhandlingene, og destillere fram et nordisk ungdomsbudskap.

Rike land har stort ansvar

Tine Sille Svendsen fra Den Grønne Studenterbevægelse er en av dem som organiserer ungdomstoppmøtet. 

Hun håper møtet vil legge press på de nordiske landenes regjeringer.

– Jeg ønsker at vi kan bli enige om sterke og tydelige krav til de nordiske beslutningstakerne og de globale forhandlingene. De har et spesielt ansvar i verden, ettersom de representerer rike land med et stort avtrykk på klima og biologisk mangfold, sier Tine Sille Svendsen.

Unge ligger et skritt foran

Christa Elmgren fra Ungdommens nordiske råd har arrangert en workshop i Finland om biologisk mangfold med 60 ungdommer.

– Stadig flere blir bevisste på krisen for det biologiske mangfoldet, den er til og med oppe på Verdens økonomiske forum i Davos. De unge ligger et skritt foran. Dette er en unik sjanse for oss til å ordne et toppmøte og framføre våre budskap til de globale forhandlingene, sier Christa Elmgren. 

Se når 100 danske ungdommer møtes i Christiansborg for å stanse naturkrisen: