UPPDATERING! Nordic Youth Biodiversity Summit skjuts upp

28.03.20 | Evenemang
unga håller möte på Christiansborg
Fotograf
Anna Rosenberg
För att minska risken för smittspridning av Coronaviruset, har vi beslutat att skjuta upp Nordic Youth Biodiversity Summit till ett senare tillfälle i år. Det blir alltså inget toppmöte i Köpenhamn den 28-29 mars 2020. Men eftersom det fortfarande är lika viktigt att ungas röster blir hörda i de kommande globala förhandlingarna om biologisk mångfald, letar vi efter alternativa datum då det är möjligt att hålla mötet.

Information

Datum
28 - 29.03.2020
Plats

UN City
København
Danmark

Nordiska unga tar plats vid förhandlingsbordet

2020 är året då världens länder samlas för att enas om nya gemensamma mål för att skydda naturen och få stopp på förlusten av arter och ekosystem.

I oktober i Kunming i Kina träffas alla de 196 länder som tidigare undertecknat de globala målen för biologisk mångfald, för att anta nya.

Med vid förhandlingsbordet sitter en delegation unga från det nordiska samarbetet.

Vill du ställa krav på nästa livsviktiga globala avtal?

Den nordiska ungadelegationen kommer att framföra krav på det nya avtalet, krav som just nu arbetas fram i en serie av ungdomskonferenser och workshops. 

I Köpenhamn den 9 januari, i Helsingfors och Torshavn den 24 januari, i Stockholm den 31 januari, i Reykjavik den 20 februari  - har unga arrangerat möten, med stöd från det Nordiska samarbetet. Under mötena har de lärt sig mer om biologisk mångfald och om vad som står på spel i de kommande förhandlingarna. 

Och tanken var att unga från alla de nordiska länderna skulle sammanstråla i FN-byn i Köpenhamn.

De skulle då diskutera vilka frågor som är viktigast i de kommande globala förhandlingarna, och destillera fram ett nordiskt ungabudskap.

Det kommer en ny chans!

Vi är glada över det fantastiska engagemanget för toppmötet och biodiversitetsfrågan - fler än 200 unga från hela Norden har anmält sig till summiten som skulle ha hållits i Köpenhamn den 28-29 mars.

Vi återkommer med information och nya instruktioner kring anmälan och resor, så fort vi har ett nytt datum.

Tack för ert engagemang och ert tålamod!