Unga sätter den nordiska dagordningen på COP27

28.10.22 | Nyhet
fotocollage ungdomar
Fotograf
norden.org
Stoppa exporten av olja och gas. Gör storskalig miljöförstöring till ett internationellt brott. Låt unga systematiskt granska klimatpolitiken. Det är några av de krav som Nordens ungdomsrörelser diskuterar med politiker i den nordiska paviljongen på klimatkonferensen i Egypten den 8–17 november.

– Budskapen från Nordens och världens unga är tydliga: De vill se ett systemskifte och en ekocidlag. De vill att Norden ska ta ansvar för att säkerställa en bättre framtid för vår generation, säger Amanda Björksell, som representerar Sveriges unga på FN:s klimatkonferens.

I en debatt den 8 november ska hon och andra unga från Norden och Sydamerika utmana de nordiska länderna att erkänna internationell miljöbrottslighet och främja en ekocidlag.

Den nordiska paviljongen erbjuder en plattform för unga

Den nordiska paviljongen erbjuder unga från Norden och världen en plattform där de kan tänka nytt kring regionala och globala klimatutmaningar.

– Det är viktigt för oss som unga i Norden att vara på plats på COP27, eftersom det är där världens ledare möts för att prata om hur vi löser klimatförändringarna, säger Nadia Gullestrup Christensen, dansk ungdomsdelegat på klimatkonferensen. 

– Tyvärr går den gröna omställningen alldeles för långsamt, och vi unga måste vara på plats och se till att världens ledare tar sitt ansvar och agerar för vår och kommande generationer.

”Drabbas ofta av tokenisering”

I den nordiska paviljongen kommer de stora nordiska ungdomsorganisationerna och FN:s nordiska ungdomsdelegater att utmana beslutsfattarna i några av de mest akuta frågorna – från systemförändring, klimaträttvisa och säkerställande av biologisk mångfald till inkludering av barn och unga i beslutsprocesser och ungdomsklimatrådets roll och inflytande:

– Barn och unga är en särskilt sårbar och viktig grupp när det gäller klimatbeslut, men de är underrepresenterade och drabbas ofta av tokenisering, dvs. symboliskt deltagande, istället för att deras åsikter tas på allvar, säger Matilde Angeltveit från Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner.

– Barn och unga representerar framtiden och är viktiga aktörer för att hitta vägen framåt mot en rättvis grön omställning.

 

Missa inte de ungdomsledda evenemangen i den nordiska paviljongen!

Följ debatterna på nätet eller på plats!

Den nordiska paviljongen arrangerar över 80 evenemang på årets klimatkonferens.

Sedan 2015 har de nordiska länderna gått samman på FN:s årliga klimatkonferens för att skapa dialog och kunskapsutbyte.

Du kan följa debatterna på nätet eller på plats i den nordiska paviljongen.