Riina Katajavuori och Martin Baltscheit

Riina Katajavuori, Martin Baltscheit
Photographer
Veikko Somerpuro (Riina Katajavuori), susannewerding.com (Martin Baltscheit)
Riina Katajavuori och Martin Baltscheit (ill.): Oravien sota. Bilderbok, Tammi, 2021.
Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2022.

Motivering

Två ekorrbröder bor granne med varandra. Storebror har ett träd där det växer mycket kottar. Lillebrors träd ger en mindre skörd av kottar och under en sträng vinter tar hans mat slut. Ett stort gräl bryter ut mellan bröderna och det utvecklas till ett krig bland alla ekorrar i skogen. Den ena brodern är klädd i rött, den andra i vitt. Berättelsen i form av en djurfabel handlar om Finlands inbördeskrig 1918. 

 

Historien skildrar hur relationen mellan bröderna tillspetsas. Bron mellan hemmen förstörs och träden där de bor fälls. Storebror får stöd av Vargen, lillebror av Björnen. Många mister livet i striderna. När kriget är över firar den ena sin seger, men alla har lidit.  

 

Bokens text är koncis och finstämd, illustrationerna i starka färger är grafiska och fyllda av symbolik. Texten lämnar stor plats åt bilderna och läsarens tolkning: det behövs inte många ord när de är väl avvägda. Bilderboksformen kommer till sin rätt i den skickliga balansen mellan illustrationerna och texten – när bilden visar ett anfall mot fienden med kulsprutor, beskriver texten berörande hur det ”smällde och dånade så högt i skogen att igelkottarna knep ihop ögonen och småfåglarna förlorade hörseln.” Berättelsen bärs och förs framåt ömsom med visuella och ömsom med verbala metoder, och ställvis så att de två uttrycksformerna smälter samman. Ord och bild utgör tillsammans en konstnärlig helhet som inte undervärderar barnet – förskönar inte, är inte försiktig och inte krystad – men lämnar inte heller någonsin sin läsare ensam. Bilderboken fattar barnets hand och för hen genom krigets fasor mot hopp och samförstånd.

 

Den mångskiktade berättelsen öppnas för läsarna genom deras egna uppfattningar och ålder. Barn kan läsa boken som ett spännande äventyr, en djursaga eller en berättelse om ett bråk och hur det löstes. Vuxna med kunskap om Finlands inbördeskrig ser bakgrunden av krigets verkliga händelser och stormakterna som stöd för de röda respektive vita. Berättelsen kan läsas som en skildring av inbördeskriget, men också av vilken konflikt som helst. Boken handlar om hur hat och våld uppstår och vad de kan leda till.

 

Verket tar sig modigt an ett svårt ämne, inbördeskriget, som sällan har behandlats i barnlitteraturen. Oravien sota (”Ekorrarnas krig”, inte översatt till svenska) är ett föredömligt exempel på vad bilderboken i sin bästa form kan åstadkomma. Verket för ett smärtsamt ämne nära läsarna och hjälper till att med den visuella litteraturens metoder ta upp ett ämne som det är svårt att hitta ord för, och som enbart text eller enbart bilder inte vill räcka till för.

 

Riina Katajavuori (f. 1968) är en författare och poet från Helsingfors. Hon har skrivit flera diktsamlingar, romaner och barnböcker. Riina Katajavuoris verk har översatts till fler än tjugo språk. Martin Baltscheit (f. 1965) är en prisbelönad tysk illustratör och barnboksförfattare, utöver sin barn- och ungdomsboksproduktion även känd som skådespelare, regissör och uppläsare av ljudböcker.