Cyberhot och pandemin i fokus då Nordiska rådet håller temasession

31.05.21 | Nyhet
Stortinget
Fotograf
Magnus Froderberg/norden.org

Norska Stortinget är en av flera institutioner som har drabbats av cyberattacker, den senaste i mars 2021.

Cybersäkerhet och hybridhot och hur de nordiska länderna hanterar pandemin står på agendan då Nordiska rådet håller sin årliga temasession den 28-30 juni. I debatterna om cybersäkerhet och corona deltar också relevanta nordiska ministrar. Debatterna sänds live på nätet.

Temasessionen ordnas traditionellt under våren, men i år flyttades den fram till slutet av juni eftersom det fanns en möjlighet att rådets 87 medlemmar då skulle kunna träffas fysiskt. Men pandemin har hållit i sig och därför genomförs temasessionen digitalt.

Under mötesdagarna sammanträder bland annat Nordiska rådets presidium, alla fyra utskott samt de fem partigrupperna. Dessutom håller rådet plenum både den 29 och 30 juni där man både ska hinna med debatten om cybersäkerhet och pandemin samt behandla av en rad medlemsförslag.

Hot mot demokratin

- Cyberattacker är allvarliga hot inte bara mot de nordiska länderna utan även globalt och de slår mot något av det allra viktigaste vi har, vår demokrati och våra öppna samhällen. Därför är det oerhört viktigt att vi lyfter frågan i Nordiska rådet och ser vad vi kan göra gemensamt för att möta hoten. Både cyberhot och pandemin är exempel på sådana utmaningar som kräver nordiskt och internationellt samarbete för att hitta lösningar, säger Bertel Haarder, president för Nordiska rådet under 2021.

Haarder poängterar att Danmark i sitt presidentskapsprogram har hybrid- och cyberhot som ett prioriterat ämne. Dessutom nämns cybersäkerhet i Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet från 2019.

Ministrar deltar i debatterna

Debatten om cybersäkerhet äger rum den 30 juni kl. 12.30-14.30. I den deltar även nordiska ministrar med ansvar för beredskap och underrättelsetjänster. Samma dag klockan 14.40-15.25 ordnas också en frågestund med de nordiska samarbetsministrarna om hanteringen av coronapandemin.

Pandemin är även i fokus tidigare på dagen under ett så kallat gemensamt möte, där Nordiska rådets medlemmar samlas under rubriken Framtidens arbetsliv – i pandemins fotspår.

Alla plenumdebatter och det gemensamma mötet streamas live och de tolkas till skandinaviska, finska och isländska. Dessutom tolkas cyberdebatten och frågestunden till engelska. Se länk till streamingarna nedan!

Medier som är intresserade av att följa temasessionen eller som har frågor om den får gärna kontakta Matts Lindqvist på matlin@norden.org eller +45 29 69 29 05.

 

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Rådet har 87 medlemmar som kommer från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.