Försvarsfrågor tema då Nordiska rådet möttes med Baltikum och Benelux

21.05.21 | Nyhet
Annette Lind, vicepresident för Nordiska rådet 2021 på digitalt möte med Baltiska församlingen och Benelux-parlamentet..

Annette Lind, vicepresident för Nordiska rådet 2021.

Fotograf
Norden.org

Nordiska rådets vicepresident Annette Lind höll ett inlägg om cybersäkerhet.

Nordiska rådet, Baltiska församlingen och Benelux-parlamentet höll ett möte om försvars- och säkerhetssamarbete på fredagen. På mötet diskuterades bland annat hur länderna är rustade att möta cyberhot och det ständigt föränderliga säkerhetsläget. Detta var första gången som de tre organisationerna diskuterade försvars- och säkerhetsfrågor på ett gemensamt möte.

Det var Baltiska församlingen, det vill säga den parlamentariska samarbetsorganisationen för Estland, Lettland och Litauen, som hade bjudit in Nordiska rådet och Benelux-parlamentet till det digitala mötet.

Nordiska rådets delegation leddes av president Bertel Haarder och vicepresident Annette Lind, bägge från Danmark. Haarder lyfte fram betydelsen av internationellt samarbete i en tid då säkerhetsläget blir allt mer spänt och där ett antal stater med auktoritära regimer pekas ut som skyldiga till flera cyberattacker.

- Multilateralismen och de regler som styr den globala ordningen är hotade. Det bästa sättet att möta hoten är ökat internationellt samarbete. De nordiska länderna är ett bra exempel. Vi har ett gott försvars- och säkerhetssamarbete, trots att vi har lite olika nationella säkerhetspolitiska lösningar. Vårt samarbete hotar ingen utan bidrar till stabilitet. Jag tror att vi kan säga detsamma om det baltiska försvarssamarbetet och samarbetet mellan Benelux-länderna, och för den delen även samarbetet mellan alla våra tre regioner, sade Bertel Haarder.

Cyberfrågor högt prioriterade

Annette Lind fokuserade på hybrid- och cyberhot och tog bland annat fasta på Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet från 2019, där cyberhot nämns som ett viktigt samarbetsområde.

- Arbetet mot hybrid- och cyberhot är mycket högt prioriterat i Nordiska rådet. I vår strategi för samhällssäkerhet uppmanar vi bland annat de nordiska regeringarna att stärka det nordisk-baltiska samarbetet kring cybersäkerhet. Vi ser i dag massiva cyberattacker mot våra demokratier. Nordiska grundläggande värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen är under hård press, och vi måste sätta in alla resurser för att vinna den kampen, sade Annette Lind, som är cybersäkerhetsordförande i det danska socialdemokratiska partiet.

Cyberhot i fokus också på temasessionen

Danmark har presidentskapet i Nordiska rådet i år och har hybrid- och cyberhot som prioriterade ämnen i sitt presidentskapsprogram. Cyberhot kommer också att vara tema på rådets temasession den 28-30 juni.

Från Nordiska rådet deltog följande personer i mötet: Danmark: Bertel Haarder, Annette Lind och Christian Juhl, Sverige: Linda Modig, Finland: Jouni Ovaska, Norge: Michael Tetzschner, Grönland: Sofia Geisler.

 

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Rådet har 87 medlemmar som kommer från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. Baltiska församlingen består av medlemmar från de tre baltiska ländernas parlament och Benelux parlament består av medlemmar från Belgien, Nederländerna och Luxemburg.