Nordiska ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST)

De nordiska regeringarnas samarbete på lagområdet leds av de nordiska justitieministrarna som utgör MR-JUST. Lagsamarbetet är ett verktyg för de nordiska länderna i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer inom nordisk lagstiftning.

Information

Postadress

Nordiska ministerrådet
Ved Stranden 18, 1061 Köpenhamn K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00
Contact

Nordiska ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST)