Nordisk ministerråd for justitsspørsmål (MR-JUST)

De nordiske regjeringenes samarbeid på lovområdet ledes av de nordiske justisministrene som utgjør MR-JUST. Lov-
samarbeidet er et verktøy for de nordiske landene i arbeidet med å fremme grunnleggende felles prinsipper i nordisk lovgivning.

Information

Postadresse

Nordiska ministerrådet
Ved Stranden 18, 1061 Köpenhamn K

Contact
Telefon
+45 33 96 02 00
Kontakt

Nordisk ministerråd for justitsspørsmål (MR-JUST)