Guide: arbejde i Norge

To kokker anretter meny
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her finder du information om de vigtigste ting i forbindelse jobsøgning i Norge.

Hvis du har planer om at søge job i Norge, er der flere ting, du skal tænke på. Hvor finder du ledige jobs? Og hvad med autorisationer, skat, social sikring og dine rettigheder som ansat? Herunder finder du en tjekliste med de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, hvis du skal arbejde i Norge.

Arbejdstilladelse i Norge

Hvis du er statsborger i et nordisk land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige), kan du bo og arbejde i Norge uden at søge om arbejds- og opholdstilladelse. Hvis du er statsborger i et andet land, gælder der forskellige regler afhængigt af, om du er statsborger i EU- eller EØS-land eller ikke. Du kan læse mere på Info Nordens netsider.

Jobsøgning i Norge

Du kan finde information om at søge job i Norge på Info Nordens netsider. Du kan også læse om jobsøgning i den officielle guide Work in Norway.

Søge job i Norge med dagpenge fra udlandet

Hvis du får dagpenge ved ledighed i et andet EU- eller EØS-land, kan du som regel få dagpenge i op til tre måneder, mens du søger job i Norge. Du kan læse mere på Info Nordens netsider.

Autorisation af erhverv i Norge

Du skal have autorisation for at kunne arbejde inden for visse erhverv i Norge. Du kan læse mere om dette på Info Nordens netsider.

Løn- og arbejdsvilkår i Norge

Du kan finde generel information om rettigheder i forbindelse med jobsøgning på Info Nordens netsider. Du kan også læse om løn- og arbejdsvilkår i Norge på Arbeidstilsynets netsider.

Skat når du arbejder i Norge

Når du begynder at arbejde i Norge, skal du have et skattekort og et norsk identitetsnummer i form af et d-nummer eller et personnummer/fødselsnummer. Du finder information om identitetsnumre, skat og skattemelding (tidligere selvangivelse) hos Skatteetaten. Du kan også få generel information om skat på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk hos Nordisk eTax, som er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande.

Sociale sikringsordninger i Norge

Hvis du flytter til Norge for at arbejde, vil du som udgangspunkt være socialt sikret i Norge. I visse situationer kan du dog være socialt sikret i et andet land, eksempelvis hvis du er udstationeret, eller hvis du arbejder i andre lande end i Norge.

Hvis du er socialt sikret i et land, betyder det, at du er omfattet af reglerne i landet inden for blandt andet følgende områder:

Arbejde eller bo i andre nordiske lande

Du skal være særligt opmærksom på dine skatteforhold og sociale sikringsordninger i følgende situationer:

  • Hvis du bor i Norge og arbejder i et andet nordisk land
  • Hvis du bor i et andet nordisk land og arbejder i Norge

Sociale sikringsordninger 

Du er som hovedregel socialt sikret i det land, hvor du arbejder. Hvis du arbejder i to nordiske lande, vil du som hovedregel være socialt sikret i det land, hvor du bor, hvis du arbejder i dette land det meste af tiden. Hvis du er i tvivl om, hvor du er socialt sikret, bør du kontakte Arbeids- og velferdsetaten (NAV). 

Hvis du arbejder i to lande, skal du være opmærksom på, at dine arbejdsgivere som udgangspunkt skal betale sociale sikringsafgifter til det land, hvor du er socialt sikret.

Skat

Du kan læse om skatteforhold for grænsependlere hos Nordisk eTax, som er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande.

Fagforeninger

Du kan læse mere om norske fagforeninger på Info Nordens netsider.

Sæsonjob til unge

Nordjobb formidler sæsonjobs til borgere i alderen 18-30 år i Norden eller EU. Det er et krav, at du behersker dansk, norsk eller svensk.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.