Arbejds- og opholdstilladelse i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge
Her finder du information om arbejds- og opholdstilladelse i Norge for statsborgere i andre nordiske lande og personer med et andet statsborgerskab.

Nordiske statsborgere

Hvis du er nordisk statsborger, kan du frit rejse til Norge for at bo, studere eller arbejde i landet. Du har hverken behov for en arbejds- eller opholdstilladelse. Du behøver heller ikke at registrere dig hos politiet, når du flytter til Norge.

Du skal dog alligevel forholde dig til de norske regler for folkeregistrering og opfylde de gældende krav for at kunne blive folkeregistreret som bosat i Norge.

  Statsborgere fra EU/EØS-lande

  Hvis du ikke er nordisk statsborger, men statsborger i et andet EØS-land, kan du frit rejse ind i Norge og arbejde og opholde dig i landet i op til tre måneder.

  Hvis du skal opholde dig i Norge i længere tid, skal du registrere dig. Dette gælder uanset, om du skal arbejde, studere eller er i familie med en, som bor i Norge. Du skal registrere dig hos politiet i din bopælskommune. 

  Britiske statsborgere er ikke længere EU- eller EØS-borgere. Du kan finde opholdsreglerne for britiske statsborgere efter Brexit via linket til UDI herunder. 

  Statsborgere fra lande uden for EU/EØS

  Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, bør du kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) for information om de regler, der gælder for dig. 

  Opholdstilladelse i et nordisk land giver ikke automatisk ret til ophold i et andet nordisk land. Du skal derfor kontakte de norske myndigheder (UDI), hvis du har opholdstilladelse i et andet nordisk land, men ønsker at flytte til Norge. 

  De norske myndigheder kræver ikke visum ved indrejse til Svalbard, men hvis man har visumpligt i Norge/Schengen, skal man have visum, hvis man rejser via Norge/Schengen på vej til eller fra Svalbard. Det er vigtigt at sørge for, at man får tilladelse til to indrejser i sit visum for at kunne rejse tilbage til Schengen-området (fastlands-Norge) efter ophold på Svalbard.

  Ønsker du mere information om at flytte til Norge?

  Du finder relevant information om at flytte til Norge herunder. 

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.