Guide: Jobba i Norge

To kokker anretter meny
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Här hittar du information om de viktigaste sakerna du behöver veta om du ska söka jobb i Norge.

Om du funderar på att söka jobb i Norge är det flera saker du behöver tänka på, till exempel var du kan hitta jobb, auktorisationer, skatt, socialförsäkringssystem och rättigheter i jobbet. Nedan hittar du en checklista över de viktigaste sakerna du bör veta om du ska jobba i Norge.

Arbetstillstånd i Norge

Om du är medborgare i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige) kan du bo och jobba i Norge utan att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd. Om du är medborgare i ett annat land gäller olika regler beroende på om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller inte. Du kan läsa mer på Info Nordens webbsidor.

Att söka jobb i Norge

Du hittar information om hur du söker jobb i Norge på Info Nordens webbsidor. Du kan också läsa om att söka jobb i den officiella guiden Work in Norway.

Att söka jobb i Norge med arbetslöshetsersättning från ditt hemland

Om du får arbetslöshetsersättning i ett annat EU- eller EES -land kan du i regel få den utbetald i upp till tre månader medan du söker jobb i Norge. Du hittar mer information på Info Nordens webbsidor.

Auktorisation av yrken i Norge

Du måste ha auktorisation för att kunna jobba inom vissa yrken i Norge. Läs mer om det på Info Nordens webbsidor.

Löner och arbetsvillkor i Norge

Du hittar allmän information om rättigheter när du jobbar i Norge på Info Nordens webbsidor. Du kan också läsa om löner och arbetsvillkor i Norge på den norska arbetstillsynsmyndigheten Arbeidstilsynets webbplats.

Skatt när du jobbar i Norge

När du börjar jobba i Norge måste du ha ett skattekort och ett norskt identitetsnummer: d-nummer eller personnummer/födelsenummer. Du hittar information om identitetsnummer, preliminärskatt (skattetrekk) och självdeklaration (skattemelding) hos den norska skattemyndigheten Skatteetaten. Du kan också få allmän information om skatter på danska, finska, isländska, norska och svenska på Nordisk eTax, som är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i Norden.

Socialförsäkringssystemet i Norge

Om du flyttar till Norge för att jobba kommer du i regel att tillhöra det norska socialförsäkringssystemet (trygdesystemet). I vissa situationer kan du omfattas av socialförsäkringssystemet i ett annat land, till exempel om du är utstationerad eller om du jobbar i andra länder än Norge.

Att tillhöra socialförsäkringssystemet i ett land innebär att reglerna i det landet gäller för dig inom områden som:

Jobba eller bo i andra nordiska länder

I vissa situationer måste du vara särskilt uppmärksam på skatter och socialförsäkringssystem. Det gäller

  • om du bor i Norge och jobbar i ett annat nordiskt land
  • om du bor i ett annat nordiskt land och jobbar i Norge.

Socialförsäkringssystem 

I regel tillhör du socialförsäkringssystemet i det land där du jobbar. Om du jobbar i två nordiska länder kommer du i regel att tillhöra socialförsäkringssystemet i det land där du bor, om du jobbar mestadels i det landet. Om du är osäker på vilket lands socialförsäkringssystem du tillhör bör du kontakta den norska arbets- och välfärdsmyndigheten NAV. 

Om du jobbar i två länder måste du vara uppmärksam på att dina arbetsgivare i regel ska betala sociala avgifter till det land vars socialförsäkringssystem du tillhör.

Skatt

Du kan läsa om skatter för gränspendlare på Nordisk eTax, som är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i Norden.

Fackföreningar

Du kan läsa om norska fackföreningar på Info Nordens webbsidor.

Säsongsjobb för unga

Nordjobb ordnar säsongsjobb för invånare i Norden och EU som är mellan 18 och 30 år. Kravet är att du behärskar danska, norska eller svenska.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.