Ydelser til børnefamilier i Finland

Suomen etuudet lapsiperheille
Her kan du læse om familieydelser fra Folkpensionsanstalten (FPA) i Finland. Reglerne gælder også for Åland.

FPA udbetaler flere forskellige ydelser til børnefamilier, hvis familien er socialt sikret i Finland. Det kan blandt andet være barselsstøtte, barselsdagpenge og børnepenge (barnbidrag).

Her kan du først læse om barselsstøtte, derefter om forskellige former for barselsdagpenge og til sidst om støtte til børnepasning. Du finder information om børnepenge (barnbidrag) i artiklen om finske børnepenge.

Barselsstøtte

Når du har været gravid i mindst 5 måneder (154 dage), kan du søge om barselsstøtte. Du kan få barselsstøtten udbetalt, eller du kan vælge at få en barselspakke, som indeholder babytøj og andet babyudstyr. Hvis du vælger at få støtten udbetalt, får du 170 euro, og du skal ikke betale skat af pengene.

Forældreorlov og barselsdagpenge

Når du får et barn, kan du søge om barselsdagpenge hos FPA. Barselsdagpenge består af dagpenge til moren, dagpenge til faren samt særlige dagpenge til moren, som udbetales, hvis du ikke kan arbejde på grund af risici på jobbet. For at have ret til dagpenge skal du have været sygeforsikret i Finland i mindst 180 dage før barnets fødsel. Hvis du har været forsikret i et andet nordisk land eller et EU-/EØS-land, kan denne forsikringsperiode også medregnes.

Barselsdagpenge og særlige barselsdagpenge til mor

Mor kan gå på barselsorlov 30-50 dage (cirka 5-8 uger) før termin. Du kan selv vælge, hvornår du påbegynder din barselsorlov. Som mor får du barselsdagpenge i 105 dage, Hvis der er særlige risici forbundet med dit arbejde, kan du som mor søge om særlige barselsdagpenge tidligere.

Barselsdagpenge under forældreorlov

Efter perioden med barselsdagpenge til mor udbetales barselsdagpenge under forældreorlov i 158 dage. Forældrene vælger, hvem der skal modtage dagpengene. Far og mor kan deles om forældreorloven og holde den på samme tid. Dermed får begge forældre barselsdagpenge fra FPA.​​

Barselsdagpenge til far

Faren kan højst få barselsdagpenge i 54 dage. En del af farens dage med barselsdagpenge kan afvikles samtidig med, at moren får barselsdagpenge. Faren skal holde sin barselsorlov, før barnet fylder 2 år.

Tilskud til pasning af børn i hjemmet og privat pasning

Efter din barselsorlov kan du få tilskud til pasning af børn i hjemmet, hvis barnet ikke er i kommunalt dagtilbud. Forældrene skal ikke nødvendigvis selv passe barnet derhjemme. Pasningen kan også varetages af en anden plejeperson.

Du kan vælge et privat dagtilbud i stedet for et kommunalt dagtilbud. Du kan få tilskud til privat børnepasning.

Ydelser til børnefamilier i forbindelse med flytning

Flytter du fra Finland til et andet nordisk land?

Hvis du flytter permanent fra Finland til et andet nordisk land, mens du modtager familieydelser og ikke længere arbejder i Finland, udbetaler Finland ydelsen indtil slutningen af støtteperioden på trods af flytningen. En undtagelse er dog støtte til pasning i hjemmet. Her ophører udbetalingen på flyttedagen, medmindre der er tale om et familiemedlem til en person, som stadig arbejder i Finland.

Barselsdagpenge fra Finland kan i visse tilfælde bevilges personer, som midlertidigt bor i udlandet. Det er en forudsætning, at ansøgeren er socialt sikret i Finland på trods af udlandsopholdet.

Husk altid at give FPA besked om flytningen.

Flytter du fra et andet nordisk land til Finland?

Hvis du flytter til Finland og allerede modtager familieydelser fra et andet nordisk land, udbetaler det tidligere hjemland ydelsen indtil støtteperiodens ophør, selv om du er flyttet. Du kan få mere information hos den myndighed, som har bevilget ydelsen.

Hvis du venter barn og flytter til Finland, før det andet nordiske land er begyndt at udbetale familieydelser, kan du søge om familieydelser hos FPA i Finland, hvis du anses for at være flyttet permanent til Finland, eller hvis du er socialt sikret i Finland på grund af arbejde.

Selvom den anden forælder får familieydelser fra et andet nordisk land, har faren ret til fædreorlov og faderskabsydelse i Finland, hvis denne ikke arbejder i et andet land.

Husk at melde flytning til FPA og den tilsvarende myndighed i det land, du flytter fra.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.