Finske børnepenge

Suomen lapsilisä
Formålet med børnepenge (barnbidrag/lapsilisä) er at dække en del af de udgifter, der er forbundet med at have børn. Her kan du læse om finsk barnbidrag og de gældende regler, hvis du flytter eller arbejder i et andet nordisk land.

Folkpensionsanstalten (FPA) udbetaler barnbidrag for børn, som bor i Finland. Barnbidrag udbetales fra måneden efter barnets fødsel eller fra og med den måned, hvor barnet får ret til barnbidrag, for eksempel i forbindelse med flytning til Finland. Barnbidrag udbetales for sidste gang i den måned, hvor barnet fylder 17 år.

Ydelsen stiger gradvist i takt med antallet af børn i familien. Barnbidrag er en skattefri ydelse. Læs mere på FPA's netsted.

Bemærk, at barnbidrag er større på Åland end i resten af Finland. Barnbidrag udbetales af Ålands landskapsregering. Du kan læse mere på siden Familieydelser på Åland.

Børnepenge, hvis du flytter til eller arbejder i et andet nordisk land

Retten til barnbidrag er baseret på, at du bor i Finland Udbetalingen ophører, hvis barnet og forældre/værge flytter permanent til udlandet. Der kan i visse tilfælde udbetales barnbidrag for børn af arbejdstagere fra andre nordiske lande, hvis barnet ikke bor i Finland. Hvis du har ret til børnepenge i to forskellige lande, bliver familieydelserne samordnet i henhold til EU-lovgivningen. Læs mere på FPA's netsted.

Du kan også få barnbidrag for et barn, som opholder sig midlertidigt i udlandet, hvis barnet bor permanent i Finland. Et udlandsophold på op til 6 måneder anses for at være midlertidigt. Du kan få barnbidrag, selv om barnet opholder sig i udlandet i mere end 6 måneder, hvis barnet eksempelvis er i familie med en studerende, en udstationeret medarbejder eller en person, som arbejder i udlandet i den finske stats tjeneste. Læs mere om barnbidrag i udlandet på FPA's netsted.

Hvis du ikke har ret til barnbidrag fra FPA, kan du have ret til børnepenge i det land, hvor barnet bor. Læs mere om børnepenge i det pågældende land.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.