Foreldrabætur í Finnlandi

Suomen etuudet lapsiperheille
Hér er sagt frá svokölluðum foreldrabótum í Finnlandi. Þær eru mæðrastyrkur, mæðraorlof og feðraorlof auk foreldraorlofs og hlutaorlofs foreldra. Þær reglur sem hér er lýst eiga einnig við á Álandseyjum.

Finnska almannatryggingastofnunin (Kansaneläkelaitos eða Kela) greiðir ýmiss konar bætur þeim barnafjölskyldum sem heyra undir finnska almannatryggingakerfið. Hér er sagt frá þeim í tímaröð – fyrst frá mæðrastyrk og svo frá ýmiss konar orlofsgreiðslum til foreldra.

Fjallað er um styrki vegna dagvistunar eða umönnunar barna heima fyrir á síðunni Dagvistun barna í Finnlandi. Fjallað er um barnabætur á síðunni Barnabætur í Finnlandi.

Mæðrastyrkur

Eftir fimm mánaða meðgöngu (154 daga) er hægt að sækja um mæðrastyrk. Styrkurinn er ýmist fjárstyrkur eða mæðrapakki, sem inniheldur barnaföt og aðrar nauðsynjar fyrir ungbörn. Verði fjárstyrkur fyrir valinu nemur hann 170 evrum sem greiddar eru skattfrjálst.

Fæðingarorlof og dagpeningar

Eigir þú von á barni getur þú sótt um fæðingarorlofsgreiðslur hjá Kela. Orlofsgreiðslurnar skiptast í mæðraorlof, feðraorlof og foreldraorlof, auk sérstaks styrks sem greiðist til móður ef hún þarf að hætta að vinna vegna áhættuþátta. Til að eiga rétt á fæðingarorlofsgreiðslum þarf að hafa átt aðild að sjúkratryggingum í Finnlandi í 180 daga samfleytt fyrir fæðingu barns. Hafi einstaklingur verið tryggður í öðru norrænu landi eða öðru ESB/EES-landi er hægt að taka þann tíma með í reikninginn.

Mæðraorlof og sérstakt mæðraorlof

Hægt er að hefja mæðraorlof 30–50 virkum dögum eða um 5–8 vikum fyrir settan fæðingardag barns. Konur ráða því sjálfar hvenær þær fara í orlof. Mæðraorlof er greitt fyrir 105 daga. Séu ákveðnir áhættuþættir fyrir hendi á vinnustað er hægt að sækja um að fara fyrr í orlof vegna sérstakra kringumstæðna.

Foreldraorlof

Að mæðraorlofstímabilinu loknu tekur við 158 daga langt foreldraorlofstímabil sem hægt er að veita hvoru foreldrinu sem er. Foreldrarnir geta einnig tekið hluta orlofs á sama tíma og fengið hlutagreiðslur frá Kela á því tímabili.

Feðraorlof

Feður fá greitt feðraorlof fyrir 54 daga að hámarki. Hluta feðraorlofs má taka á sama tíma og móðir tekur mæðraorlof. Faðir þarf að taka orlof sitt áður en barnið nær tveggja ára aldri.

Flutningar og bætur til barnafjölskyldna

Aðeins má flytja rétt til fæðingarorlofs frá einu norrænu landi til annars að ströngum skilyrðum uppfylltum. Það borgar sig að kynna sér þessi skilyrði áður en flutt er.

Flutningur frá Finnlandi til annars norræns lands

Ef einstaklingur flytur frá Finnlandi til annars norræns lands á tímabili þegar hann á rétt á bótum vegna barns eða barna, og er ekki lengur í vinnu í Finnlandi, greiðir Finnland bæturnar áfram til loka tímabilsins. Undantekning frá því er styrkur til að vera heima með barn. Í því tilfelli hætta greiðslur sama dag og flutt er, nema einhver í fjölskyldunni stundi enn vinnu í Finnlandi.

Í sumum tilfellum greiðir finnska ríkið bætur til foreldra sem dvelja tímabundið í öðru landi. Þá er skilyrði að umsækjandi heyri áfram undir finnska almenningatryggingakerfið meðan á dvölinni stendur.

Ávallt skal tilkynna Kela um millilandaflutninga.

Flutningur frá öðru norrænu landi til Finnlands

Ef einstaklingur flytur til Finnlands og þiggur þegar orlofsgreiðslur vegna barns eða barna frá öðru norrænu landi, þá greiðir landið sem flutt er frá áfram út orlofstímabilið. Fáðu nánari upplýsingar hjá þeirri stofnun sem hefur umsjón með greiðslunum eða kynntu þér reglur um fæðingarorlof í viðkomandi landi.

Sé flutt til Finnlands á meðgöngutíma, áður en annað norrænt land hefur hafið orlofsgreiðslur, er hægt að sækja um fæðingarorlofsgreiðslur til Kela svo lengi sem umsækjandi telst hafa fasta búsetu í Finnlandi eða heyrir undir finnska almannatryggingakerfið vegna vinnu sinnar.

Þó að hitt foreldrið þiggi fæðingarorlofsgreiðslur frá öðru norrænu landi á faðir rétt á feðraorlofi og orlofsgreiðslum í Finnlandi svo lengi sem hann er ekki í vinnu í öðru landi.

Tilkynnið millilandaflutninga ávallt til Kela og til samsvarandi stofnunar í landi sem flutt er frá.

Nánari upplýsingar

Hafið samband við yfirvöld
Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna