Om Nordisk Ministerråd for Bæredygtig Vækst (MR-VÆKST)

De nordiske landes samarbejde indenfor områderne erhverv, energi og regionalpolitik skal sikre regionens fortsatte gode vækst. Ved at skabe rammerne for et innovativt erhvervsklima skal vi sikre regionens fortsat gode konkurrenceevne, uden at dette sker på bekostning af hverken miljøet, klimaet eller samfundet som helhed.

Samarbejdet fokuserer særligt på

  • At skabe et grænseoverskridende erhvervsklima ved at fjerne grænsehindringer for virksomheder
  • At styrke innovationen i de nordiske virksomheder og det nordiske samarbejde om innovationspolitikken
  • At styrke samarbejdet med Nordens nabolande
  • At sikrer en afbalanceret regional udvikling

Og for energisiden

  • At sikrer en høj grad af forsyningssikkerhed
  • Harmonisering af det nordiske elmarked
  • At fremme udviklingen af bæredygtige energikilder
  • At Norden er på forkant med den internationale udvikling

Samarbejdet ledes af de nordiske ministre for erhvervs-, energi-, og regionalpolitik. Ministrene mødes en gang om året for at diskutere og igangsætte samarbejder på områder af fællesnordisk værdi.

Embedsmandskomiteen for Erhvervspolitik, Embedsmandskomiteen for Energipolitik samt Embedsmandskomiteen for Regionalpolitik med repræsentanter fra samtlige lande leder arbejdet, og mødes 4 til 5 gange om året for at forberede de forslag der lægges frem for ministrene.

Nordisk ministerråds sekretariat i København har ansvaret for det daglige arbejde og ”driften” af det nordiske regeringssamarbejde.

På sekretariatet findes afdelingen for Vækst og Klima som forbereder de spørgsmål der tages op Ministerrådet for Bæredygtig Vækst samt de tilhørende embedsmandskomiteer.

Det er også sekretariatet der i nogle tilfælde sørger for at beslutningerne taget i ministerrådet bliver implementeret.

Indenfor området findes en række institutioner og grænsekomiteer finansieret og støttet af Ministerrådet for Bæredygtig Vækst.

Institutionerne er:

Samarbejdsorganerne er:

Grænsekomiteerne er: